Πέμπτη 14 Νοεμβρίου 2013

Παρέμβαση Αυγενάκη για τον παράνομο συμψηφισμό αγροτικών επιδοτήσεων με «κόκκινα δάνεια»


Στην παράνομη πρακτική του συμψηφισμού των αγροτικών επιδοτήσεων με οφειλές δικαιούχων σε διαμαρτυρημένα δάνεια, αναφέρεται σε κοινοβουλευτική του παρέμβαση ο Βουλευτής της Ν.Δ. κ. Λευτέρης Αυγενάκης προς τους Υπουργούς Οικονομικών, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας κ.κ. Ιωάννη Στουρνάρα, Αθανάσιο Τσαυτάρη και Κωστή Χατζηδάκη.Όπως ορίζεται στο άρθρο 11 του Κανονισμού (ΕΚ) 1290/2005 περί χρηματοδότησης της κοινής γεωργικής πολιτικής «εκτός αντιθέτων διατάξεων της κοινοτικής νομοθεσίας, τα ποσά που αντιστοιχούν στις χρηματοδοτήσεις βάσει του παρόντος κανονισμού ή στη δημόσια χρηματοδοτική συμμετοχή στα προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης καταβάλλονται στο ακέραιο στους δικαιούχους».


Όπως υπογραμμίζει ο κ. Λ. Αυγενάκης «η εθνική νομοθεσία, στο άρθρο 242, παρ. 4(α) του Ν. 4072/2012 ορίζει ότι «Οι προκαταβολές και οι ενδιάμεσες πληρωμές των δικαιούχων για την υλοποίηση των πράξεων που συγχρηματοδοτούνται από τα Επιχειρησιακά Προγράμματα του Ε.Σ.Π.Α., […] και το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης, δεν κατάσχονται, δεν υπόκεινται σε κανενός είδους παρακράτηση και δεν συμψηφίζονται με τυχόν οφειλές του δικαιούχου προς το Ελληνικό Δημόσιο ή τα ασφαλιστικά ταμεία. Στην περίπτωση αυτή, παραμένουν σε ισχύ οι γενικές διατάξεις περί φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας για είσπραξη χρημάτων, χωρίς όμως τον όρο της παρακράτησης».

Επιπλέον, στο εν λόγω άρθρο ρητώς αναφέρεται ότι, «από την υποχρέωση προσκόμισης-κατά την πληρωμή-αποδεικτικού φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας απαλλάσσονται οι δικαιούχοι: α) άμεσων ενισχύσεων, στους οποίους οι ενισχύσεις καταβάλλονται βάσει έκτασης, ζώων ή παραγωγής, και ειδικών μέτρων στήριξης του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Εγγυήσεων (ΕΓΤΕ), που χορηγούνται εν όλω από την Ευρωπαϊκή Ένωση, β) ενισχύσεων στο πλαίσιο των μέτρων του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ), στους οποίους οι ενισχύσεις καταβάλλονται βάσει έκτασης, ζώων ή παραγωγής και γ) […], εφόσον δε πρόκειται για ποσό, που για κάθε εγκεκριμένη πληρωμή ανά δικαιούχο δεν υπερβαίνει τις 3.000 ευρώ, σύμφωνα με τα άρθρ. 19 και 58 του ν. 3863/2010, οι υπηρεσίες που εγκρίνουν τις πληρωμές στο πλαίσιο του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης και Αλιείας δεν θα απαιτούν από τους δικαιούχους να προσκομίζουν ασφαλιστική ενημερότητα από τον Ο.Γ.Α και θα προχωρούν στην καταβολή της σχετικής επιδότησης.

«Ωστόσο», όπως αναφέρει ο Βουλευτής Ηρακλείου «παρά τη ρητή, κατά τα ανωτέρω, απαγόρευση παρακράτησης, για οποιαδήποτε αιτία, των πάσης φύσεως γεωργικών και κτηνοτροφικών ενισχύσεων, τόσο κατά την κοινοτική, όσο και κατά την εθνική νομοθεσία, τείνει να καταστεί κανόνας η κατάσχεση και η απόδοση στο Ελληνικό Δημόσιο, σε περίπτωση οφειλών προς αυτό ή τα ασφαλιστικά ταμεία, των ποσών που έχουν μεταφερθεί από τον ΟΠΕΚΕΠΕ στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων κοινοτικών ενισχύσεων.»

Μάλιστα, η παράνομη αυτή πρακτική, έρχεται να επιβαρύνει ακόμη περισσότερο τους αγρότες, ιδιαίτερα σε μια περίοδο εκτεταμένης οικονομικής κρίσης, η οποία έχει δημιουργήσει σοβαρές μειώσεις στο αγροτικό εισόδημα, παράλληλα με όλα τα υπόλοιπα πλήγματα που δέχονται και τα οποία τους εξωθούν στα όρια της εξαθλίωσης.

Τέλος, ο Ηρακλειώτης Βουλευτής ζητά ενέργειες από τους αρμοδίους υπουργούς για την αποτροπή του συμψηφισμού «κόκκινων» δανείων χωρίς τη συναίνεση των δανειοληπτών με καταθέσεις από αγροτικές επιδοτήσεις.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...