Παρασκευή 18 Οκτωβρίου 2013

Εκκρεμούν δύο χρόνια οι συμβάσεις νιτρορύπανσης στη Λάρισα

Τη δυσαρέσκειά τους για την προχειρότητα και τις παλινωδίες που ακολουθεί ο υπηρεσιακός μηχανισμός του ΥΠΑΑΤ και του ΟΠΕΚΕΠΕ στο χειρισμό του συνόλου των αγροπεριβαλλοντικών προγραμμάτων μέτρο 2.1.4 και ιδιαίτερα της δράσης 2.1 «Προστασία των ευαίσθητων στα νιτρικά περιοχών» εκφράζουν το Παράρτημα Κεντρικής Ελλάδος του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. σε συνεργασία με το Γεωπονικό Σύλλογο Λάρισας και την ομάδα μελετητών του Γεωπονικού Συλλόγου Λάρισας.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση των γεωπόνων, σήμερα, δύο και πλέον έτη από την προκήρυξη του δεν έχει ακόμα ολοκληρωθεί η διαδικασία υπογραφής των συμβάσεων από τους δικαιούχους.

Συγκεκριμένα όλη η πορεία του προγράμματος χαρακτηρίστηκε από :
• Την ελλιπή ενημέρωση τόσο των  ΔΑΟΚ όσο και των εμπλεκόμενων μελετητών , για τις αρχές και την φιλοσοφία του προγράμματος.

• Την εισαγωγή εκτός ΚΥΑ και  εκ των υστέρων  του γεωχωρικού ελέγχου , χωρίς ενημέρωση για τις επιπτώσεις στην επιλεξιμότητα κάθε ενός αγροτεμαχίου ξεχωριστά και του συνόλου της εκμετάλλευσης.

• Την εισαγωγή παραμέτρων και όρων στην επιλεξιμότητα των αγροτεμαχίων που δεν ήταν γνωστοί στους συντάκτες-μελετητές από την αρχή   και που ποτέ δεν τους δόθηκαν οδηγίες και εκπαίδευση για την αντιμετώπιση τους.

• Την αντιμετώπιση των  δικαιούχων ως αριθμούς και  στατιστικά στοιχεία μιας διαδικασίας αποκομμένης από  την παραγωγή, τις περιβαλλοντικές διαστάσεις του προγράμματος και της οικονομικής βιωσιμότητας των γεωργικών εκμεταλλεύσεων στην κρίση που διανύουμε.

• Την εχθρική και επικριτική διάθεση των υπηρεσιακών παραγόντων που συνέταξαν το πρόγραμμα σε υποδείξεις και παρατηρήσεις των μελετητών, των οποίων την εμπειρία για μία δράση που έτρεξε τρεις προγραμματικές περιόδους ποτέ δεν ζήτησαν.

Το αποκορύφωμα στην όλη διαδικασία είναι ότι μετά από την οριστικοποίηση των αποτελεσμάτων  αντιμετωπίζουμε το παράδοξο της απόρριψης δικαιούχων  χωρίς την δυνατότητα ένστασης , η οποία δεν προβλέφθηκε στην ΚΥΑ , ενδεικτικά αναφέρουμε :

• Ενδιαφερόμενους οι οποίοι χαρακτηρίστηκαν δικαιούχοι στα αποτελέσματα προ ενστάσεων  και στα οριστικά αποτελέσματα  χαρακτηρίζονται ως απορριπτόμενοι (χωρίς δυνατότητα ένστασης)

• Ενδιαφερόμενους οι οποίοι χαρακτηρίστηκαν απορριπτόμενοι  στα αποτελέσματα προ ενστάσεων, προχώρησαν σε  ένσταση και διορθώνοντας το αίτιο της αρχικής απόρριψης και στα οριστικά αποτελέσματα  χαρακτηρίζονται ως απορριπτόμενοι για διαφορετική αιτία από την αρχική.

• Ενδιαφερόμενους που απορρίπτονται για αίτια τα οποία ρυθμίζονται από την τροποποίησης της ΚΥΑ 0798833/24.10.2011 με την απόφαση Αριθ.1683/109963/17 Σεπ 2013 , χωρίς τα νέα αυτά δεδομένα να υπολογίζονται κατά την επιλεξιμότητα  των δικαιούχων που ολοκληρώθηκε λίγες ημέρες πριν από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. . Δηλαδή με την τροποποιητική ΚΥΑ που ίσχυσε λίγες ημέρες μετά τα αποτελέσματα θα έπρεπε να είναι ενταγμένοι και άλλοι αγρότες, γεγονός που δεν συνέβη!

Για όλους τους παραπάνω λόγους ζητούμε επιτακτικά την πολιτική παρέμβαση η οποία θα επιτρέψει την επανεξέταση όσων δικαιούχων εμπίπτουν  στις παραπάνω περιπτώσεις και την  ένταξή τους, εφόσον δικαιούνται, με συμπληρωματική απόφαση, (είτε με επεξηγηματικό αλγόριθμο, είτε με αφαίρεση των επίμαχων αγροτεμαχίων) όλα αυτά με δεδομένο την υπερβολική καθυστέρηση οριστικοποίησης των αποτελεσμάτων που είχε ως συνέπεια στη δυναμική παραγωγική διαδικασία οι παραγωγοί να έχουν υποστεί οικονομικές ζημίες από την τήρηση των όρων του προγράμματος.  agronews.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...