Τετάρτη 31 Ιουλίου 2013

Χανιά: Μέχρι τις 9 Αυγούστου οι αιτήσεις για δημοτικό λαχανόκηπο

Παράταση κατάθεσης αιτήσεων έως 9 Αυγούστου για συμμετοχή στο πρόγραμμα του «Δημοτικού Λαχανόκηπου» του Δήμου Χανίων.

Ο Δήμος Χανίων δημιουργεί δομές άμεσης καταπολέμησης της φτώχειας λειτουργώντας ''Δημοτικό Λαχανόκηπο'' στη περιοχή Γριμπίλα, της δημοτικής ενότητας Σούδας .

Η συγκεκριμένη κοινωνική δομή πραγματοποιείται σε συνεργασία με την αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία  “Ξένιος Ζευς”, εντάσσεται στο πλαίσιο των Εθνικών Σχεδίων Δράσης για τη δημιουργία νέων ή τη συνέχιση λειτουργίας υφιστάμενων Κοινωνικών Δομών Άμεσης Αντιμετώπισης της φτώχειας και χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ(ΕΠ.«Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού») .

Από το Δημοτικό Λαχανόκηπο, θα ωφελούνται 100 άπορες οικογένειες και δικαιούχοι, με λαχανοκομικά προϊόντα που θα προέρχονται από την καλλιέργεια του εκάστοτε τεμαχίου, προσφέροντας ταυτόχρονα ποσοστό 10% της ετήσιας παραγωγής στο Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου Χανίων.

Με βάση την ομάδα εργασίας του Δημοτικού Λαχανόκηπου, οι προπαρασκευαστικές εργασίες έχουν ήδη ξεκινήσει για τη διαμόρφωση των αγροτεμαχίων, καθώς ο σκοπός του προγράμματος εκτός από την άμεση αντιμετώπιση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού, είναι να προάγει την ιδέα της ορθολογικής καλλιέργειας της γης με περιβαλλοντική ευαισθησία και να προβεί σε περιβαλλοντική εκπαίδευση.

Με τις απαραίτητες εδαφικές διεργασίες τα αγροτεμάχια των περίπου 50 τ.μ θα εμπλουτιστούν με φυσικά μέσα, κομπόστ και κοπριά, καθώς σημαντικός στόχος του προγράμματος αποτελεί η χρήση παραδοσιακών ποικιλιών και σπόρων για τη διατήρηση σημαντικών ντόπιων ελληνικών ποικιλιών, ακόμα και σιτάρι Ζέας για τη διάδοση της ποικιλίας. Παράλληλα στο χώρο των αγροτεμαχίων διαμορφώνονται εκτός από κοινόχρηστους χώρους, χώρος κομποστοποίησης φυτικών υπολειμμάτων και βοηθητικοί χώροι για την εξυπηρέτηση του κοινού.

Ωφελούμενοι του προγράμματος είναι όλοι οι δημότες του Δήμου Χανίων, και λαμβάνοντας υπόψιν συγκεκριμένα κοινωνικοοικονομικά κριτήρια θα εντάσσονται στην λίστα των δικαιούχων.

Η υποβολή των αιτήσεων για τα αγροτεμάχια έχει ήδη ξεκινήσει. Λόγω του ότι η κοινωνική δομή φιλοδοξεί να ωφελήσει τουλάχιστον 100 δικαιούχους, η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων παρατείνεται μέχρι και την 9η Αυγούστου .

Δικαιολογητικά εγγραφής αποτελούν:

Αίτηση του ενδιαφερόμενου (χορηγείται από την Υπηρεσία).
Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας (επικυρωμένο φωτοαντίγραφο) ή άδεια μόνιμης διαμονής (μπλε κάρτα).
Φωτοτυπία λογαριασμού Δ.Ε.Η, κλπ ή Μισθωτήριο Συμβόλαιο μέσω του οποίου θα βεβαιώνεται η διεύθυνση της κατοικίας του εφόσον δεν προκύπτει από τη φορολογική δήλωση εισοδήματος.
Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης.
Ε1, εκκαθαριστικό σημείωμα και Ε9.

Κατά περίπτωση: (Αναπηρία, ανεργία, μονογονεϊκή οικογένεια)

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις τους στα γραφεία του Δήμου Χανίων να απευθύνονται στην Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου Χανίων (Γραφείο Διαμεσολάβησης) που στεγάζεται στο ισόγειο του Δημαρχείου Χανίων (Κυδωνίας 29).

Ώρες κατάθεσης αιτήσεων 09:00- 13:00. Παράλληλα για οποιεσδήποτε πληροφορίες στη Κοινωνική υπηρεσία: 2821341691 και στο Γραφείο Διαμεσολάβησης: 2821341689.

Agronews

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...