Παρασκευή 6 Σεπτεμβρίου 2013

Ολοκληρωμένη Φυτοπροστασία στο Βαμβάκι

Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής ΠΕ Εύβοιας, σε συνεργασία με το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών και Ποιοτικού Ελέγχου Μαγνησίας, στο πλαίσιο του Προγράμματος «Ολοκληρωμένη Φυτοπροστασία στο Βαμβάκι», ενημερώνουν τους βαμβακοπαραγωγούς της ΠΕ Εύβοιας για τις απαραίτητες ενέργειες αποτελεσματικής φυτοπροστασίας της βαμβακοκαλλιέργειας. 

ΣΤΟΧΟΙ

1. Η έγκαιρη ενημέρωση των βαμβακοπαραγωγών που αφορά το χρονικό διάστημα της πλήρους καρποφορίας και έναρξης ανοίγματος των καψών για αποτελεσματική φυτοπροστασία στον πραγματικό καλλιεργητικό χρόνο και την οργάνωση αποτελεσματικής αυτοάμυνας κάθε βαμβακοφυτείας.

2. Η ανά τριήμερο παρακολούθηση κάθε βαμβακοχώραφου σύμφωνα με τα πραγματικά δεδομένα, εφαρμόζοντας συγκεκριμένες καλλιεργητικές τεχνικές στο σωστό χρόνο, όπως πιο κάτω περιγράφονται κατά περίπτωση.

ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ

1. Την εποχή αυτή οι βαμβακοφυτείες βρίσκονται στο στάδιο της πλήρους καρπόδεσης και του ανοίγματος των πρώτων καρυδιών σε ποσοστό 10-20%.

2. Οι συλλήψεις του πράσινου σκουληκιού στις φερομονικές παγίδες είναι αυξημένες αντίθετα με του ρόδινου σκουληκιού που κυμαίνονται σε χαμηλά επίπεδα.

3. Κατά τις επιθεωρήσεις και τις δειγματοληψίες  που πραγματοποίησε η Υπηρεσία μας

α) διαπιστώθηκαν προσβολές από πράσινο σκουλήκι στις όψιμες κυρίως βαμβακοφυτείες που κυμαίνονται ανάλογα με την οψιμότητα από 10% έως 15%.

β) δεν διαπιστώθηκαν προσβολές από ρόδινο σκουλήκι σε φυτικά όργανα.

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ

Α. Πράσινο σκουλήκι.

Συστήνουμε στους βαμβακοκαλλιεργητές να εξακολουθούν να ελέγχουν τακτικά τις βαμβακοφυτείες και τους κυρίως τις όψιμες για την αποφυγή ζημιών οικονομικής σημασίας.

Επεμβάσεις με εγκεκριμένα φυτοπροστατευτικά προϊόντα, γίνονται μόνο όταν διαπιστωθούν πάνω από 4 μικρές προνύμφες (μήκους μέχρι 1 εκατοστό) σε 100 φυτά (διασχίζοντας όλη την έκταση διαγωνίως) ή εναλλακτικά πάνω από μία (1) νεαρή προνύμφη στα φυτά ενάμισι (1,5) μέτρου επί της γραμμής.

Β. Ρόδινο σκουλήκι.

Το όριο επέμβασης στα νεαρά καρύδια είναι πέντε ως οκτώ (5-8) προνύμφες μέσα σε καρύδια ηλικίας περίπου δύο ως τριών (2-3) εβδομάδων, σε τυχαίο δείγμα που λαμβάνεται κατά τη διαγώνιο της φυτείας κυρίως στις όψιμες βαμβακοφυτείες.
Επίσης, οι επεμβάσεις είναι αποτελεσματικές μόνο όταν διενεργούνται έγκαιρα, δηλαδή πριν οι νεαρές προνύμφες του ρόδινου εισχωρήσουν μέσα στο καρύδι. Η θανάτωση των προνυμφών που προλαβαίνουν να μπουν στο καρύδι είναι πρακτικά αδύνατη και συνεπώς η καταστροφή του καρυδιού είναι βέβαιη.

Γ. Αποφύλλωση.

Προκειμένου να εξασφαλιστούν καλύτερες συνθήκες κατά την διάρκεια της συγκομιδής κρίνεται απαραίτητη η αποφύλλωση.

Με την αποφύλλωση επιτυγχάνεται καλύτερη ποιότητα σύσπορου βαμβακιού.

Η εφαρμογή γίνεται όταν  έχουν ανοίξει τουλάχιστον  το 60% των καρυδιών. Η πρόωρη αποφύλλωση φέρει τα αντίθετα αποτελέσματα. Τότε ένα ποσοστό καρυδιών είναι ανώριμα και θα ανοίξουν με ίνες ανώριμες (εμφάνιση σύσπορου καραμέλας). Επί πλέον υπάρχει κίνδυνος να ξεραθούν τα φύλλα χωρίς να πέσουν, να τριφτούν και να κολλήσουν στο σύσπορο βαμβάκι, πράγμα που θα επιφέρει πτώση της ποιότητας στο εκκοκκισμένο βαμβάκι.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

1. Κατά την εφαρμογή των ψεκασμών είναι απολύτως αναγκαίο να λαμβάνονται μέτρα ατομικής προστασίας και να ειδοποιούνται έγκαιρα οι μελισσοκόμοι για την απομάκρυνση των κυψελών τους.

2. Αδικαιολόγητοι ή άστοχοι ψεκασμοί, καταστρέφουν τους πληθυσμούς των ωφέλιμων εντόμων, με αποτέλεσμα την έξαρση επιβλαβών εντόμων και ακάρεων. Επίσης, αυξάνεται σημαντικά ο κίνδυνος ανάπτυξης ανθεκτικότητας των εχθρών στις δραστικές ουσίες.

3. Σε κάθε περίπτωση, οι βαμβακοπαραγωγοί είναι αποκλειστικά και μόνοι υπεύθυνοι για την τελική απόφαση επιλογής της συγκεκριμένης κάθε φορά φυτοπροστατευτικής επέμβασης, στις συνθήκες της καλλιέργειάς των, των φυτοπροστατευτικών προϊόντων που θα επιλέξουν και του τρόπου και του χρόνου χρησιμοποίησης αυτών, καθώς και για τους λοιπούς χειρισμούς που συμβάλουν στις ποσοτικές και ποιοτικές αποδόσεις της καλλιέργειας.

4. Σας υπενθυμίζουμε σε κάθε περίπτωση εφαρμογής να τηρούνται αυστηρά οι οδηγίες χρήσης της ετικέτας που αφορούν την χρήση στη συγκεκριμένη καλλιέργεια, τη συνδυαστικότητα, τον κίνδυνο φυτοτοξικότητας, το διάστημα μεταξύ τελευταίας επέμβασης και συγκομιδής κ.α. Οι φυτοπροστατευτικές ουσίες να χρησιμοποιούνται σύμφωνα με την ετικέτα, διότι σύμφωνα με τα άρθρα 9 παρ. 3 και 10 παρ. 3 του ν. 4036/2012 (ΦΕΚ 8Α΄) “..... όποιος χρησιμοποιεί μη εγκεκριμένα φυτοπροστατευτικά προϊόντα υπόκειται σε διοικητικές και ποινικές κυρώσεις”.

5. Για οποιοδήποτε πρόβλημα της καλλιέργειας, οι βαμβακοπαραγωγοί μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου Π.Ε. Εύβοιας στο τηλέφωνο 2221353920 καθώς και στο Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών και Ποιοτικού Ελέγχου Μαγνησίας τηλ. 2421066525

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...