Κυριακή 19 Ιανουαρίου 2014

Απαλλαγή αγροτών από την τήρηση βιβλίων και έκδοση στοιχείων -Για ποιους ισχύει

Από την υποχρέωση να τηρούν βιβλία και να εκδίδουν φορολογικά στοιχεία απαλλάσσονται οι αγρότες που υπάγονται στo ειδικό καθεστώς ΦΠΑ. Αφορά αυτούς που κατά την προηγούμενη διαχειριστική περίοδο είχαν ακαθάριστα έσοδα έως 10.000 ευρώ και δικαιώματα ενιαίας ενίσχυση έως 5.000 ευρώ.


Το νέο καθεστώς, που ισχύει από την 1η Ιανουαρίου του 2014 διευκρινίζει με εγκύκλιο το υπουργείο Οικονομικών. Σε αυτή διευκρινίζεται ότι τα ίδια ισχύουν και για μισθωτούς και συνταξιούχους που δεν είναι κατά κύριο επάγγελμα αγρότες, αλλά ασκούν αγροτική εκμετάλλευση.

Παράλληλα επισημαίνεται πως τα κριτήρια της απαλλαγής θα πρέπει να συντρέχουν και τα δύο ταυτόχρονα.

Σε ό,τι αφορά τους αγρότες που κατά την προηγούμενη διαχειριστική περίοδο πραγματοποίησαν ακαθάριστα έσοδα και είχαν δικαίωµα να λάβουν δικαιώµατα ενιαίας ενίσχυσης άνω των οριζοµένων ορίων αλλά δεν θα ασκήσουν την αγροτική τους εκµετάλλευση από 1.1.2014 ούτε δικαιούνται να λάβουν δικαιώµατα ενιαίας ενίσχυσης, δεν υποχρεούνται σε τήρηση βιβλίων και έκδοση στοιχείων.

Εάν µέχρι το τέλος της προηγούµενης διαχειριστικής περιόδου δεν είναι γνωστό το ύψος των δικαιωµάτων ενιαίας ενίσχυσης που δικαιούται ο αγρότης, λαµβάνεται υπόψη το ποσό της προπροηγούµενης διαχειριστικής περιόδου.

Εάν ο αγρότης δεν δικαιούται να λάβει δικαιώµατα ενιαίας ενίσχυσης εντός του έτους, θεωρείται ότι πληρούται το σχετικό κριτήριο και δεν λαµβάνονται υπόψη ποσά παλαιότερων χρήσεων.
Ακόμη εάν στο ποσό της ενιαίας ενίσχυσης περιέχονται και ποσά που αφορούν άλλες χρήσεις, για την πλήρωση του εν λόγω κριτηρίου, λαµβάνεται υπόψη µόνο το ποσό της ενιαίας ενίσχυσης που αφορά τη χρήση που εξετάζεται.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...