Σάββατο 18 Ιανουαρίου 2014

Εγκύκλιος: Πώς φορολογούνται οι αγρότες - Παραδείγματα

Εγκύκλιο με την οποία παρέχει διευκρινίσεις για το ποιοι αγρότες είναι υποχρεωμένοι να διατηρούν βιβλία εξέδωσε το Υπουργείο Οικονομικών.


Ειδικότερα απαλλάσσονται, από την υποχρέωση τήρησης βιβλίων και έκδοσης στοιχείων οι αγρότες (γεωργοί, κτηνοτρόφοι, πτηνοτρόφοι, µελισσοκόµοι, κλπ), που υπάγονται στο ειδικό καθεστώς Φ.Π.Α οι οποίοι πραγµατοποίησαν κατά την προηγούµενη διαχειριστική περίοδο, από την πώληση αγροτικών προϊόντων παραγωγής τους και την παροχή αγροτικών υπηρεσιών ακαθάριστα έσοδα, κάτω των 10.000 ευρώ και έλαβαν δικαιώµατα ενιαίας ενίσχυσης κάτω των 5.000

Οι διατάξεις της απόφασης αυτής εφαρµόζονται και επί φυσικών προσώπων (µισθωτοί, συνταξιούχοι, κλπ) που δεν είναι κατά κύριο επάγγελµα αγρότες, αλλά ασκούν αγροτική εκµετάλλευση, κατά τα ανωτέρω.

Τα προαναφερόµενα κριτήρια λαµβάνονται σωρευτικά, δηλαδή θα πρέπει νασυντρέχουν και τα δύο προκειµένου τα εν λόγω πρόσωπα να τύχουν της απαλλαγής

Αναλυτικά παραδείγματα

1. Αγρότης του ειδικού καθεστώτος, που πραγµατοποίησε το 2013 ακαθάριστα έσοδα 12.000 ευρώ και έλαβε δικαιώµατα ενιαίας ενίσχυσης 4.000 ευρώ, από την 1.1.2014 θα ενταχθεί σε τήρηση βιβλίων εσόδων εξόδων, δεδοµένου ότι δεν πληρούνται και τα δύο προαναφερόµενα κριτήρια.

2. Φυσικό πρόσωπο, που κατά τη χρήση 2013 δεν πραγµατοποίησε ακαθάριστα έσοδα από την αγροτική του εκµετάλλευση, έλαβε όµως για τη χρήση αυτή δικαιώµατα ενιαίας ενίσχυσης 6.000 ευρώ, από την 1.1.2014 θα τηρήσει βιβλία εσόδων εξόδων.

3. Αγρότης, ο οποίος ταυτόχρονα µε την αγροτική του εκµετάλλευση εκµεταλλεύεται και καφενείο, ο οποίος, κατά τη χρήση 2013, πραγµατοποίησε ακαθάριστα έσοδα, από την εκµετάλλευση του καφενείου 4.500 ευρώ και από την αγροτική του εκµετάλλευση 10.500 ευρώ, από την 1.1.2014 θα τηρήσει βιβλία µόνο για την αγροτική του εκµετάλλευση και όχι για την εκµετάλλευση του καφενείου.

4. Αγρότης, ο οποίος πωλεί τα προϊόντα του στις λαϊκές αγορές και εκτός αυτών, κατά τη χρήση 2013, πραγµατοποίησε ακαθάριστα έσοδα από τις πωλήσεις του στη λαϊκή αγορά 8.000 ευρώ και 4.000 ευρώ από τις χονδρικές του πωλήσεις εκτός λαϊκής αγοράς και έλαβε δικαιώµατα ενιαίας ενίσχυσης 2.000 ευρώ. Από την 1.1.2014 θα τηρήσει βιβλία µόνο για τη δραστηριότητά του της διάθεσης των προϊόντων του στις λαϊκές αγορές και όχι για αυτή της διάθεσης των προϊόντων του εκτός λαϊκής αγοράς.

Διαβάστε την εγκύκλιο
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΓΡΟΤΕΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...