Πέμπτη 15 Αυγούστου 2013

Ρέθυμνο: Eιδικές άδειες αλιείας μεγάλων πελαγικών ειδών για το αλιευτικό έτος 2014

Από τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης ανακοινώνεται ότι ξεκίνησε η διαδικασία για την έκδοση άδειας αλιείας μεγάλων πελαγικών ψαριών, κόκκινου τόνου(τόνου), μακρύπτερου τόνου και ξιφία, για το έτος 2014.

Οι ενδιαφερόμενοι πλοιοκτήτες επαγγελματικών αλιευτικών σκαφών θα πρέπει να υποβάλουν:

- Αίτηση στο Τμήμα Αλιείας της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης, συνοδευόμενη από τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

- Ακριβές φωτοαντίγραφο αλιευτικής άδειας (επαγγελματικής αλιευτικής άδειας του

σκάφους) σε ισχύ.

- Φωτοαντίγραφο πιστοποιητικού καταμέτρησης και εγγράφου εθνικότητας ή άδειας

εκτέλεσης πλόων.

- Ειδικά για την έκδοση άδειας αλίευσης τόνου θα πρέπει να  προσκομίσουν επιπλέον:

• Υπεύθυνη δήλωση του πλοιοκτήτη ότι δεν συνταξιοδοτείται.

• Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

• Ακριβές φωτοαντίγραφο ατομικής άδειας αλιείας πλοιοκτήτη σε ισχύ και

βεβαίωση αρμόδιας Λιμενικής Αρχής για το χρόνο πρώτης έκδοσης της άδειας

(σε περίπτωση που αυτό δεν φαίνεται από την άδεια)

• Φορολογική δήλωση του τρέχοντος οικονομικού έτους, έντυπο Ε1 και Ε3 ή

Ε5, εάν έχει υποβληθεί.

• Υπεύθυνη δήλωση μόνιμης κατοικίας, του αιτούντος στην περίπτωση που

είναι μόνιμος κάτοικος παραμεθόριας περιοχής

. Για όλα τα μεγάλα πελαγικά είδη που αλιεύονται με παραγάδι απαιτείται πλέον η ετήσια καταγραφή και αποστολή, στοιχείων για την αλιεία μεγάλων πελαγικών ειδών με παραγάδι ανά σκάφος και αλιευτική εξόρμηση (όπως αριθμός ημερών αλιείας, αριθμός αγκιστριών ανά παραγάδι, αριθμός και μήκος παραγαδιών, κ.λπ.).

Οι αιτήσεις παρακαλούμε να κατατεθούν στην Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Τμήμα Αλιείας το αργότερο έως την 23η Αυγούστου 2013  Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε στα τηλέφωνα 28313-43814 και 28313-43813 .

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...