Πέμπτη 15 Αυγούστου 2013

Ρέθυμνο: Συνεργεία δακοκτονίας

Από το τμήμα Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού ελέγχου της  Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της ΠΕ Ρεθύμνης ανακοινώνεται ότι  συγκροτήθηκαν συνεργεία για την εφαρμογή  των δολωματικών ψεκασμών  για την καταπολέμηση του Δάκου κυρίως στις Τοπικές Κοινότητες του Δήμου Μυλοποτάμου, που συμμετέχουν στο πρόγραμμα Δακοκτονίας ( Απλαδιανά, Δοξαρό, Θεοδώρα, Αϊμονα, Κρυονέρι, Χώνος, Αλόιδες, Βενί και Αξός).

Στον Δήμο Ρεθύμνου συγκροτήθηκε μόνον ένα συνεργείο για τις ΤΚ Καλονύκτη-Ρούστικων και Σαϊτουρών (από τα δώδεκα που είχαμε πρόθεση να συγκροτήσουμε), στον Δήμο Αγίου Βασιλείου επίσης ένα συνεργείο για την ΤΚ Αγκουσελιανών (από τα πέντε) και στο Δήμο Αμαρίου κανένα.

Τα παραπάνω συνεργεία συγκροτήθηκαν ύστερα από την ανακοίνωση  του  Περιφερειάρχη Κρήτης  με αριθμ πρωτ 4126/17-07-2013 για υποβολή αιτήσεων από τους ενδιαφερόμενους, για τις ΤΚ που συμμετείχαν στο πρόγραμμα. Η ανακοίνωση στάλθηκε στους Δήμους και ενημερώθηκαν από τους Γεωπόνους των Δήμων όλοι οι πρόεδροι των ΤΚ.

Μάλιστα δόθηκε και μία παράταση, όσον αφορά την υποβολή των αιτήσεων, ύστερα από εισήγηση της Αντιπεριφερειάρχη Ρεθύμνης , επειδή από κάποιες ΤΚ υπήρξαν παράπονα, ότι δεν πρόλαβαν να υποβάλουν αίτηση. Όμως παρά την παράταση που δόθηκε δεν υποβλήθηκε καμία επί πλέον αίτηση.

Κατόπιν τούτου αξιολογήθηκαν και  μοριοδοτήθηκαν οι υποβληθείσες αιτήσεις, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα, και  μετά την κατάταξη των υποψηφίων εκδόθηκε η απόφαση του  Περιφερειάρχη Κρήτης για την πρόσληψή τους (αριθμ πρωτ 4521/01-08-2013).

Νωρίτερα είχαμε προχωρήσει στην πρόσληψη  εικοσιένα(21) παγιδοθετών με την ίδια διαδικασία για τις ΤΚ που συμμετείχαν στο πρόγραμμα.

Μάλιστα θεωρήσαμε σκόπιμο, αν και δεν συγκροτήθηκαν συνεργεία ψεκασμού σε όλες τις ΤΚ που έχουμε Παγιδοθέτη, να διατηρήσουμε τον Παγιδοθέτη για να παρακολουθούμε την πορεία των  Δακοπληθυσμών και να είμαστε σε θέση να ενημερώνουμε τους ενδιαφερόμενου παραγωγούς, όταν χρειαστεί..

Κατόπιν αυτών καλούμε τους παραγωγούς που έχουν ικανοποιητικό ποσοστό καρποφορίας στα ελαιόδεντρά τους και  σε ΤΚ που δεν συγκροτήθηκαν συνεργεία να προστατεύσουν την παραγωγή τους είτε με ψεκασμούς κάλυψης είτε με  συχνούς δολωματικούς ψεκασμούς (ανά δεκαπενθήμερο) είτε με συνδυασμό δολωματικών ψεκασμών και ψεκασμών κάλυψης(αν παραστεί ανάγκη).

Στους ψεκασμούς κάλυψης μπορούν να χρησιμοποιηθούν φυτοπροστατευτικά με δραστική ουσία thiacloprid, dimethoate  και deltamethrin.

Σε κάθε περίπτωση πρέπει να τηρούνται τα αναγραφόμενα στην ετικέτα του φυτοπροστατευτικού, όσον αφορά τη δόση, τον  μέγιστο αριθμό των εφαρμογών, το μεσοδιάστημα μεταξύ των εφαρμογών και το διάστημα  που μεσολαβεί από την τελευταία επέμβαση μέχρι την συγκομιδή.

Σε διαφορετική περίπτωση υπάρχει κίνδυνος εύρεσης υπολειμμάτων φυτοπροστατευτικών στο ελαιόλαδο με επιπτώσεις  τόσο στην υγεία του καταναλωτή  όσο και στην ποιότητα του προϊόντος.

Επί πλέον επιβαρύνεται το περιβάλλον και υπάρχει πιθανότητα ανάπτυξης ανθεκτικότητας στην συγκεκριμένη δραστική ουσία από τον συγκεκριμένο εχθρό της καλλιέργειας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...