Τρίτη 6 Αυγούστου 2013

Χιλιάδες Νέοι Αγρότες μένουν εκτός προγράμματος – Έντονο το πρόβλημα στην Κρήτη

«Σε περίπτωση που οι δικαιούχοι νέοι γεωργοί δεν υποβάλλουν αίτηση και φάκελο δικαιολογητικών για τη λήψη της 2ης και 3ης δόσης της ενίσχυσης εντός της συμβατικής προθεσμίας της απόφασης έγκρισης πράξης ή δεν τηρήσουν τις συμβατικές τους υποχρεώσεις την περίοδο υλοποίησης του επιχειρηματικού σχεδίου χωρίς να συντρέχει λόγος ανωτέρας βίας, εφαρμόζονται κυρώσεις», απαντά ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Αθανάσιος Τσαυτάρης, αναφορικά με τον κίνδυνο απένταξης 5.000 νέων αγροτών, στον οποίο αναφέρεται σε κοινοβουλευτική παρέμβασή του, ο Βουλευτής Ηρακλείου κ. Λευτέρης Αυγενάκης.

Το έτος 2009 λειτούργησαν τα συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα νέων αγροτών με στόχους την πληθυσμιακή αναζωογόνηση της υπαίθρου (με την εγκατάσταση νέων γεωργών) και τη βελτίωση του ανθρώπινου δυναμικού για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του τομέα της γεωργίας.

Στα πλαίσια αυτά προβλεπόταν η παροχή οικονομικών ενισχύσεων για τη διευκόλυνση της εγκατάστασης νέων γεωργών ηλικίας κάτω των 40 ετών, σε τρεις δόσεις, προκειμένου να αντιμετωπίσουν τις πρώτες δαπάνες που ενδεχομένως θα προκύψουν.

Στην προκήρυξη του Μέτρου 112 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» κατά την 4η Προγραμματική Περίοδο (2007-2013), που πραγματοποιήθηκε το 2009, εκδηλώθηκε εξαιρετικά υψηλό ενδιαφέρων συμμετοχής, γεγονός που οδήγησε στην ένταξη 8.276 δικαιούχων στο πρόγραμμα με συνολική δημόσια δαπάνη 144 εκατ. €.

Ωστόσο, πάνω από 5.000 νέοι αγρότες οι οποίοι είχαν ενταχθεί στα προγράμματα στήριξης για τους νεοεισερχόμενους αγρότες, κινδυνεύουν σήμερα να μην τους καταβληθούν τα οφειλόμενα χρήματα, αλλά και να τους ζητηθεί και η άμεση επιστροφή όσων χρημάτων έχουν ήδη λάβει.

Όπως αναφέρει ο Υπουργός κ. Αθ. Τσαυτάρης στο έγγραφό του: «έχει ήδη καταβληθεί η α΄ δόση οικονομικής ενίσχυσης , ύψους 70% της εγκεκριμένης δημόσιας δαπάνης ανά δικαιούχο, που ανέρχεται συνολικά σε 101 εκατ. €.

Η δυνατότητα καταβολής του υπόλοιπου 30% της οικονομικής ενίσχυσης σχετίζεται με την εκπλήρωση των δεσμευτικών στόχων τριετίας του επιχειρηματικού σχεδίου για την καταβολή της β΄ δόσης (15%) και πενταετίας για την καταβολή της γ΄ δόσης (15%) αντίστοιχα.

Επίσης, η β΄ και γ΄ δόση δύναται να καταβληθούν ταυτόχρονα εντός τριετίας από την έγκριση του δικαιούχου, εφόσον έχει επιτευχθεί το σύνολο των δεσμευτικών στόχων του επενδυτικού σχεδίου.

Επιπλέον, η β΄ δόση προϋποθέτει για την καταβολή της, την κατάρτιση του δικαιούχου και τη λήψη σχετικής βεβαίωσης επαρκούς επαγγελματικής ικανότητας από τον ΕΛΓΟ- ΔΗΜΗΤΡΑ, καθώς και την οριστικοποίηση των ελέγχων Ενιαίας Ενίσχυσης του έτους 2012. Σημειώνεται ότι η διαδικασία κατάρτισης των δικαιούχων βρίσκεται σε εξέλιξη.»

Οι διατάξεις των Κανονισμών που διέπουν την εφαρμογή του Μέτρου 112 του ΠΑΑ, δηλαδή των Κανονισμών (ΕΚ) 1974/2006 και 1698/2005, «προβλέπουν την υποβολή λεπτομερούς επιχειρηματικού σχεδίου για την ανάπτυξη των γεωργικών δραστηριοτήτων του νέου γεωργού και την υποχρεωτική τήρηση του επιχειρηματικού σχεδίου.

Το πρόγραμμα το νέων γεωργών περιλαμβάνει τη δυνατότητα τροποποίησης του επιχειρηματικού τους σχεδίου τρεις φορές σε αιτιολογημένες περιπτώσεις και εφόσον δεν επηρεάζεται ο στόχος και η κατεύθυνση της εκμετάλλευσης» υπογραμμίζει ο κ. Αθ. Τσαυτάρης.

Η υποβολή των αιτήσεων πληρωμής πραγματοποιείται στις Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής και η εκκαθάριση και αναγνώριση της δαπάνης γίνεται από τις οικείες Διευθύνσεις Αγροτικών Υποθέσεων των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων.

Τέλος ο Υπουργός επισημαίνει ότι: «σε περίπτωση που οι δικαιούχοι νέοι γεωργοί δεν υποβάλλουν αίτηση και φάκελο δικαιολογητικών για τη λήψη της 2ης και 3ης δόσης της ενίσχυσης εντός της συμβατικής προθεσμίας της απόφασης έγκρισης πράξης ή δεν τηρήσουν τις συμβατικές τους υποχρεώσεις την περίοδο υλοποίησης του επιχειρηματικού σχεδίου χωρίς να συντρέχει λόγος ανωτέρας βίας εφαρμόζονται κυρώσεις (ΚΥΑ 17371/20-11-2008.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...