Τρίτη 6 Αυγούστου 2013

Πράσινο σκουλήκι: Πάνω από το όριο στη Λάρισα, σε χαμηλότερα επίπεδα στη Δράμα

Την παρουσία πράσινου και ρόδινου σκουληκιού στις καλλιέργειες βαμβακιού, επιβεβαιώνουν οι Δ/νσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ) των Π.Ε. Λάρισας και Δράμας, οι οποίες ενημερώνουν τους βαμβακοπαραγωγούς για τις απαραίτητες ενέργειες που πρέπει να κάνουν για την αποτελεσματική φυτοπροστασία. 

Στη Δράμα, στις παγίδες που έχει εγκαταστήσει η υπηρεσία, εμφανίζονται χαμηλοί έως μέτριοι πληθυσμοί προνυμφών. Στη Λάρισα διαπιστώθηκαν σε κάποιες περιοχές πληθυσμοί ζωντανών προνυμφών πράσινου σκουληκιού πάνω από το όριο οικονομικής ζημίας, ενώ όσον αφορά το ρόδινο σκουλήκι παρατηρούνται αυξημένες συλλήψεις σε ορισμένες περιοχές, χωρίς όμως να υπάρχουν αντίστοιχα σημαντικές ζημιές μέχρι σήμερα.

Στη Δράμα
Αναλυτικότερα, οι βαμβακοφυτείες στην περιοχή της Δράμας βρίσκονται στο βλαστικό στάδιο ύψους περίπου 100-120 cm και έχουν 4 - 6 καρύδια 10 ημερών και 4 - 5 χτένια, ενώ σε οψιμότερες βαμβακοφυτείες τα φυτά έχουν ύψος (80-100 cm) 2 - 4 καρύδια 10 ημερών και 4 - 5 χτένια. Διαπιστώνεται αύξηση των συλλήψεων τις τελευταίες 3 ημέρες (περί τα 48 άτομα κατά μέσο όρο) πεταλούδων πράσινου σκουληκιού στις φερομονικές παγίδες. Οι προνύμφες αυτή την περίοδο είναι μήκους 1 εκ. (1ου σταδίου) και τις βρίσκουμε στην κορυφή σε χτένια - ροζ κλειστά άνθη και μικρά καρύδια. Εμφανίζονται χαμηλοί έως μέτριοι πληθυσμοί προνυμφών σε φύλλα –χτένια - ροζ κλειστά άνθη και μικρά καρύδια σε λίγους αγρούς ορισμένων περιοχών (Φωτολίβος – Σιταγροί - Καλός Αγρός). Καταγράφονται επίσης σημαντικοί πληθυσμοί ωφέλιμων εντόμων.

Στη Λάρισα
Στη Λάρισα, στην παρούσα χρονική περίοδο, τα βαμβακόφυτα βρίσκονται στο στάδιο της πλήρης ανθοφορίας και καρπόδεσης του 40-70% των ανθέων, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη η 2η γενεά του πράσινου και του ρόδινου σκουληκιού για το βαμβάκι και κατά τόπους εμφανίζονται πληθυσμοί σκουληκιών.
Με βάση τις παρατηρήσεις, που πραγματοποιούνται από τους επιτόπιους ελέγχους που διενεργούν Γεωπόνοι της Υπηρεσίας, διαπιστώθηκαν πληθυσμοί ζωντανών προνυμφών πράσινου σκουληκιού πάνω από το όριο οικονομικής ζημίας στα Κοινοτικά Διαμερίσματα Αρμενίου (Μεριάς), Κιλελέρ (Πυργάκια), Γιάννουλης (Αρμουτζάκι), Ομορφοχωρίου (27αρια και Αλάμπι), Τερψιθέας (Βακούφικα και Ρέματα), Κατωχωρίου (Φούρνια), Βασιλί, Βασιλικών (Πετρέδιακα), Κρήνης (Βατιώνας) και Υπέρειας (Γκερένια).
Όσον αφορά στο ρόδινο σκουλήκι παρατηρούνται αυξημένες συλλήψεις ακμαίων σε ορισμένες περιοχές χωρίς αντίστοιχα σημαντικές ζημιές μέχρι σήμερα, στα Κοινοτικά Διαμερίσματα Κιλελέρ (Πυργάκια), Χάλκης (Τουσμάνια) και Ρήγειου (Ρουμάνι).

Συστάσεις – καλλιεργητικές πρακτικές
Πράσινο Σκουλήκι: Στην παρούσα φάση αν διαπιστωθούν 4-5 ζωντανές προνύμφες (σκουλήκια) σε 100 φυτά, τότε μόνο οι παραγωγοί θα πρέπει να επέμβουν με τις εγκεκριμένες δραστικές για χρήση στο βαμβάκι.
Ρόδινο σκουλήκι: Η Δ /νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Λάρισας συνιστά στους παραγωγούς να πραγματοποιούν τακτικές δειγματοληψίες 100 καρυδιών (10-15 ημερών) και εφόσον διαπιστωθεί προσβολή στο 5% αυτών, να γίνεται χημική καταπολέμηση.
Στις περιπτώσεις που υπάρχει σημαντική παρουσία ταυτόχρονα πράσινου και ρόδινου σκουληκιού να προτιμηθεί δραστική ουσία που να αντιμετωπίζει και τους δύο εχθρούς. Επισημαίνεται ότι όπου χρειαστεί επέμβαση με φυτοπροστατευτικά μέσα τότε είναι επιθυμητή η εναλλαγή σκευασμάτων διαφορετικής κατηγορίας δράσης κάθε φορά και η μη χρήση του ίδιου εντομοκτόνου περισσότερο από δύο (2) φορές το χρόνο για την αποφυγή εμφάνισης συμπτωμάτων ανθεκτικότητας.

Κατάλληλα εντομοκτόνα:
Φυτοπροστατευτικά προϊόντα με δραστική ουσία chlorpyrifos, chlorpyrifos- methyl, cypermethrin, Z- cypermethrin, deltamethrin, B-cyfluthrin, cyfluthrin, L- cyhalothrin, diflubenzuron, es-fenvalerate, t-fluvalinate, emamectin benzoate, chlorantranilliprole.
Τα σκευάσματα με δραστικές ουσίες bacillus thuringiensis (σε διάφορα εμπορικά σκευάσματα) και spinosad είναι κατάλληλα και για βιολογικές καλλιέργειες.
Να γίνεται προσεκτικά η χρήση πυρεθρινών, καθώς υπάρχουν επιστημονικές αναφορές εμφάνισης ανθεκτικότητας.

 agrotypos.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...