Τρίτη 1 Ιουνίου 2010

Ενιαία η αντιμετώπιση των Νέων Αγροτών 18-40 ετών από το ΥπΑΑΤ, αλλά …

Σαν Ημέρα του Νέου Αγρότη (για τα σημαντικά θετικά και για τις κατάφορες μεγάλες αδικίες) εξελίχθηκε η 27η Μαΐου, κατά την συνάντηση της ΠΕΝΑ και των Ενώσεων Νέων Αγροτών με την κα Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, στο ΥπΑΑΤ.
Το Υπουργείο ΑΑ&Τ στην πολύ ειλικρινή επικοινωνία διαβεβαίωσε όλους τους Νέους Αγρότες ότι είτε κάποιος γίνει Νέος Αγρότης μέσα από ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα, είτε γίνει Νέος Αγρότης χωρίς καμιά ένταξη σε προγράμματα, είτε απλά είναι Αγρότης, Νέος σε ηλικία (18-40 ετών), οι πρόνοιες της πολιτείας θα είναι ίσες προς όλους. Είτε πρόκειται για επιδότηση επιτοκίου για αγορά γης, είτε πρόκειται για Σχέδια Βελτίωσης των αγροτικών τους εκμεταλλεύσεων είτε δικαιώματα από το εθνικό απόθεμα.
Για να πάρουν περισσότερα μόρια και να επιλεχθούν, κάποιοι Νέοι Γεωργοί, δήλωσαν στο σχέδιο δράσης τους ότι θα κάνουν επενδύσεις άνω των πενήντα χιλιάδων Ευρώ. Με την περικοπή της οροφής (στα 20.000€) και με την κακή οικονομική κατάσταση που διανύουμε κινδυνεύουν να μην μπορούν να υλοποιήσουν τις επενδύσεις και έτσι στην 2η ή 3η δόση, μετά το πέρας της πενταετίας, να απενταχθούν, υποχρεούμενοι να επιστρέψουν όσα πήραν, εντόκως. Πρέπει να εξετασθεί από το ΥπΑΑΤ η αποδέσμευση από το δυσβάστακτο αυτό βάρος εάν υπογράψει κάποιος με την οροφή των 20.000€. Και αυτό πρέπει να γίνει τώρα, πριν την υπογραφή, ή την συνεκτίμηση για να μην υπογράψει. Το ΥπΑΑΤ είπε ότι δεν θα υπάρχει τέτοια υποχρέωση, ούτε απεντάξεις για αυτό το λόγο, αλλά αξίζει να επιβεβαιωθεί.
Στην συνάντηση μετείχαν 42 εκπρόσωποι από τις 27 οργανωμένες Ενώσεις Νέων Αγροτών οι οποίες συνθέτουν την Πανελλήνια Ένωση Νέων Αγροτών. Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΕΝΑ επεδίωξε αυτήν την συνάντηση εν όψει της ολοκλήρωσης της πρώτης τριετίας της Πανελλήνιας Ένωσης Νέων Αγροτών (εκλογοαπολογιστική Γενική Συνέλευση στις 9-6-2010) και εκτιμώντας ότι τα προβλήματα των Νέων Αγροτών συνεχώς διογκώνονται.
Η ΠΕΝΑ όποτε καλέστηκε δήλωσε παρών και με παρεμβάσεις σε θέματα που απασχολούν τους Νέους Αγρότες, μετείχε ενεργά και με προτάσεις οι οποίες καταγράφηκαν και έγιναν αποδεκτές (εν όλω ή εν μέρει), όπως στις ΑΠΕ, στην αναμόρφωση-επαναπροσανατολισμό του ΕΛΓΑ και αλλού. Επισημάνθηκε ότι πάρα πολλές άλλες απαραίτητες θεσμικές επικοινωνίες απαξιώθηκαν και δεν κλήθηκε η ΠΕΝΑ-Πανελλήνια Ένωση Νέων Αγροτών. Άλλωστε η ΠΕΝΑ δεν δέχθηκε ποτέ καμιά οικονομική λειτουργική ενίσχυση για τις μετακινήσεις των μελών της ή των διανυκτερεύσεων τους, ενώ όλη της η Τεχνική Υποστήριξη γίνεται είτε από τους ίδιους είτε από εθελοντές, χωρίς αποζημιώσεις.
Στο εξαιρετικά μεγάλο ενδιαφέρον της ΠΕΝΑ για το μέλλον του «Α.ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ 2007-2013» και το μέλλον του αγροτικού κόσμου, και ενώ ακούστηκε ότι η Ελλάδα ετοιμάζει και θα υποβάλλει αναμόρφωση του Α. ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ, μέχρι Ιούνιο 2010 (τις προσεχείς εβδομάδες), δεν έχουν τεθεί υπ’ όψη , οι νέες προτάσεις ή έστω στοιχεία από την μέχρι σήμερα πορεία και τις διαπιστούμενες ανάγκες σε όσους μπορούν και θα ήθελαν να έχουν μέλλον στον αγροτικό τομέα, όπως είναι η ΠΕΝΑ, η οποία συμμετέχει στην Επιτροπή Παρακολούθησης του Α. ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ.
Το φορολογικό είναι ένα σημαντικό θέμα, για το οποίο μετά μερικές επισημάνσεις, θα γίνει ξεχωριστή σε βάθος συζήτηση.
Ιδιαίτερα απόλυτοι ήταν οι Νέοι Αγρότες που μίλησαν για το Μητρώο Αγροτών. Μοιάζει σαν ένα μηχανισμό που δημιουργείται χωρίς καμιά σοβαρή σκέψη, απλά για να καλύψει διαχειριστικές ανάγκες. Είναι ακατανόητο να καθορίζεται η ιδιότητα ενός επαγγελματία από το ύψος των εισοδημάτων του ή από το ποσοστό στο συνολικό εισόδημα.
Μπορεί κάποιος νοήμων να σκεφθεί ότι αν ένας μηχανικός έχει έσοδα μια χρονιά πχ 10.000€ θα πάψει να είναι επαγγελματίας μηχανικός? Μπορεί να αφαιρεθεί η ιατρική ιδιότητα και η άδεια ασκήσεως επαγγέλματος από ένα γιατρό (στο Κολωνάκι?) απλά επειδή πέρυσι είχε εισοδήματα μόνο 10.000€ ή επειδή λόγω και άλλων περιουσιακών στοιχείων έχει ποσοστό από την ιατρική του ιδιότητα μόνο 20%? Και για πόση διάρκεια θα χάνει την ιδιότητά του (πχ του αγρότη) για ένα χρόνο?, Για δύο Χρόνια? Θα λαμβάνει υπ’ όψη τον μέσο όρο τριών ετών? Ή τον μέσο όρο 35 ετών?
Η βάση καθορισμού των εσόδων από ένα επάγγελμα γίνεται περισσότερο χωρίς νόημα, αν σκεφθεί κάποιος ότι τα περισσότερα αγροτικά προϊόντα είναι χρηματιστηριακά και οι τιμές τους δεν είναι σταθερές (εκτός αν κάποιος συμπεριέλαβε και σταθερές τιμές για τα αγροτικά προϊόντα).
Ένας επαγγελματίας καθορίζεται από το αντικείμενο της εργασίας του και από τα προσόντα που πρέπει να έχει. Ούτε για το αντικείμενο ακούστηκε κάτι από το ΥπΑΑΤ ούτε στην επαγγελματική κατάρτιση προχωρά κάτι σημαντικό.
Οι Νέοι Αγρότες επεσήμαναν ότι ο αγρότης είναι ταυτόχρονα παρασκευαστής αγροδιατροφικών ειδών, μπορεί να είναι μεταποιητής της δικιάς του παραγωγής, είναι παραγωγός πρώτων υλών για την βιομηχανία, είναι παραγωγός ενέργειας (φωτοβολταϊκά, βιομάζα, βιοντήζελ, βιοαέριο, ΑΠΕ κλπ), είναι κατακρατητής αερίων και άλλων ρύπων, και το ποιο σημαντικό ΕΙΝΑΙ Ο ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΣ του ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ.
Οι Νέοι Αγρότες θεωρούν ότι η σημαντικότητα στα θέματα Τουρισμού δεν επιτρέπεται να απομακρυνθεί ο Αγροτουρισμός από τα αποκλειστικώς Αγροτικά επαγγέλματα. Πρέπει το ΥπΑΑΤ να εξασφαλίσει ότι δεν θα υφαρπαχθεί η «κρέμα της κρέμας» των αγροτικών επαγγελμάτων. Έτσι, αν δεν τακτοποιηθεί το θέμα της μεταποίησης των αγροτικών προϊόντων και της εμπορίας τους από τους αγρότες, ή ακόμα και της παραγωγής ενέργειας και υπηρεσιών τουρισμού, το αποτέλεσμα θα είναι οι Νέοι Αγρότες να αποκλεισθούν , που είναι ίσως εκρηκτικό.
Οι Νέοι Αγρότες θεωρούν ότι η σημαντικότητα στα θέματα Περιβάλλοντος, δασών, ενέργειας, νερών και κλιματικών αλλαγών, όσον αφορά την ύπαιθρο, δεν μπορεί να γίνεται ερήμην των αγροτών. Όλα τα μέσα που αξιοποιούν οι αγρότες (γη, νερό, δάση ΑΠΕ κλπ) καθορίζονται από άλλο Υπουργείο ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΘΕΣΜΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ, ενώ δεν μπόρεσε να αποκατασταθεί επαφή παρά τις πολλές & συνεχείς προσπάθειες της ΠΕΝΑ.
Για μια ακόμη φορά η πολιτεία δεν μπόρεσε να καταλάβει ότι το κράτος πρέπει να παρουσιάζει ΣΥΝΕΧΕΙΑ (διότι σίγουρα δεν παρουσιάζει συνέπεια), και οι Υπουργικές Αποφάσεις των Ελλήνων Υπουργών να είναι υπεύθυνες πολιτικά, και να μην κρύβονται πίσω από λέξεις όπως «τα λεφτά υπάρχουν» ή «τα λεφτά δεν υπήρχαν».
Για μια ακόμα φορά δεν αναλαμβάνει κανένας την ευθύνη για το ότι η δημόσια διοίκηση δεν μπόρεσε να τηρήσει ούτε όσα η ίδια είχε προδιαγράψει, ότι δηλαδή θα έπρεπε να απαντήσει σε κάθε αίτηση μέσα σε τέσσερις μήνες. Δέκα έξη μήνες μετά την Πρόσκληση της 27-1-2009, για τους Νέους γεωργούς, ακόμα οι Νέες και οι Νέοι βρίσκονται σε πλήρη σύγχυση.
Για μια ακόμη φορά οι 2.500 Νέοι που έχουν υπογεγραμμένες συμβάσεις (με οροφή το 40.000€) δεν ξέρουν τι να τις κάνουν. Αυτοί οι 2.500 έχουν ακούσει ότι θα αντικατασταθούν αυτές που έχουν με νέες (με οροφή το 20.000€). Κάποιο άλλοι (6.000 Νέοι) έχουν ακούσει ότι θα τους σταλούν συμβάσεις (με οροφή το 20.000€).
Για μια ακόμη φορά ακούστηκε ότι όλοι θα εισπράξουν την πρώτη προκαταβολή (40% της σύμβασης) μέσα στο … … 2010.
Για μια ακόμη φορά δεν έγινε κατανοητό γιατί ούτε τα χρήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν μπορεί να μοιράσει η Ελληνική Δημόσια Διοίκηση εγκαίρως. Το πρόγραμμα Νέων Γεωργών χρηματοδοτείται κατά 71% από την ΕΕ και κατά 29% από την Ελλάδα.
Για την στήριξη των αξιών και του τρόπου ζωής των Αγροτών καθώς και την καταξίωση των αγροτικών επαγγελμάτων η ΠΕΝΑ οργανώνει συνέδριο στις 27-28 Ιουν 2010, στην Νέα Κίο Αργολίδας, υπό την αιγίδα του κυρίου Προέδρου της Δημοκρατίας.
Οι Νέοι Αγρότες, ως κομμάτι του συνολικού αγροτικού κόσμου, έχουν το κάπως ιδιαίτερο αξιακό σύστημα, τον τρόπο ζωής και την ανεξαρτησία των ανθρώπων που παράγουν πραγματικότητα, μέσα στα χωράφια, τους στάβλους, τις θάλασσες, τα δάση και τις αγροικίες τους (αγροτουρισμός). Η προσπάθεια ανταλλαγής σκέψεων χωρίς ταύτιση του ιδεολογικού-αξιακού υπόβαθρου στα αγροτικά θέματα μεταξύ αγροτών και τεχνοκρατών, έχει τόσες ομοιότητες όση και η πραγματική ζωή μια πόλης με το παιχνίδι Μονόπολη. Μοιάζει με παράθεση κανόνων, μηχανισμών και διαδικασιών, χωρίς ψυχή, απέναντι στην πραγματική ζωή.
Ελπίζουμε ότι δεν ακούστηκε για τελευταία φορά η περιπέτεια και το όνομα του νέου αγρότη-κτηνοτρόφου Παναγιώτη Γκίκα, 26 ετών, από την Κλειτορία, όπως ανέφερε ο εκπρόσωπος της Ένωσης Νέων Αγροτών Ηλείας, που αυτοκτόνησε 10 μέρες μετά την ανακοίνωση ότι οι συμβάσεις θα αντικατασταθούν με νέες με το μισό πριμ πρώτης εγκατάστασης. Αυτοκτόνησε επειδή δεν άντεχε την πίεση από τις επιταγές που είχε εκδώσει με βάση την οροφή των 40.000€ του πριμ, και οι οποίες μετά την νέα «ρύθμιση» κατέστησαν ακάλυπτες.
Και βέβαια κατέστησαν ακάλυπτες και από τον απαράδεκτο εμπαιγμό και την απερίγραπτη καθυστέρηση εκταμίευσης, που ακόμα και σήμερα δεν άρχισε να γίνεται. Δεν τον ρώτησε κανένας, στο ξεκίνημα του, πώς τα έβγαζε πέρα. Όλοι οι φιλότιμοι δημόσιοι λειτουργοί, ίσως με τα εργασιακά τους προβλήματά, τους κανόνες και τις διαδικασίες τους, από τα γραφεία που τους εξασφάλισε και ο Παναγιώτης, συζητούν και μισθοδοτούνται κανονικά. Αλλά δεν καταγράφεται παραγωγικό αποτέλεσμα. Ο πλούτος παράγεται στα χωράφια.
Και μια βδομάδα μετά την αυτοκτονία του νέου Παναγιώτη Γκίκα, που δεν πρόλαβε να γίνει Νέος Αγρότης κατά την ΚΥΑ, ο πατέρας του, κτηνοτρόφος και αυτός, έπαθε εγκεφαλικό από την ανείπωτη θλίψη. Τον πήγαν στο νοσοκομείο όπου απεβίωσε μετά ένα μήνα (πριν λίγες μέρες).
Το Πρόγραμμα Νέων Γεωργών ίσως τηρεί επακριβώς τους κανόνες τις διαδικασίες και τις ΚΥΑ των εκάστοτε Υπουργών, οι Νέοι Αγρότες όμως πρέπει να σκεφτούν, να αξιολογήσουν και να ενημερωθούν για τις δεσμεύσεις που αναλαμβάνουν και μετά να υπογράψουν …  
  
Για την καταγραφή, Δημήτρης Μιχαηλίδης, 6998282382

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...