Πέμπτη 27 Φεβρουαρίου 2014

Περιφέρειας Κρήτης: Σύσταση οργανώσεων παραγωγών στο τομέα του γάλακτος

Ενημερώνουμε τους κτηνοτρόφους-παραγωγούς της Περιφέρειας Κρήτης, που δραστηριοποιούνται στο τομέα του γάλακτος και  των γαλακτοκομικών προϊόντων, ότι έχουν την δυνατότητα να συστήσουν οργανώσεις παραγωγών (2133/101443/20-8-2013 ΚΥΑ, ΦΕΚ 2226/ Β΄/2013 - Καν. (ΕΕ) 1308/2013).

Με την παραπάνω απόφαση θεσπιζονται μέτρα σχετικά με τη σύσταση και αναγνώριση οργανώσεων κτηνοτρόφων-παραγωγών και των Ενωσεών τους καθώς και Διεπαγγελματικών Οργανώσεων, στον τομέα του γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊόντων. Επίσης ορίζονται η νομική μορφή, τα κριτήρια αναγνώρισης, η διαδικασία αναγνώρισης, οι υποχρεώσεις, και οι διαδικασίες ελέγχου. Αρμόδια αρχή για τον έλεγχο της τήρησης των σχετικών διατάξεων είναι η Δ/νση Ζωικής Παραγωγής και ΑΠΑ του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Επίσης δύναται η σύσταση οργανώσεων παραγωγών οπωροκηπευτικών (3568/93548/13-9-2012 ΚΥΑ, ΦΕΚ 2496/Β΄/2012 - Καν. (ΕΕ) 1308/2013) και οργανώσεων παραγωγών στον αμπελοοινικό τομέα (177349/3-10-2011 ΚΥΑ, ΦΕΚ 2299/Β΄/2011- Καν. (ΕΕ) 1308/2013).
Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
ΣΤΡΑΤΟΥΛΑ ΚΑΟΥΡΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...