Τετάρτη 11 Δεκεμβρίου 2013

Πέντε προγράμματα κατάρτισης Νέων Αγροτών στη Δράμα

Συνολικά πέντε προγράμματα γεωργικής επαγγελματικής κατάρτισης για τους Νέους Αγρότες, διάρκειας 150 ωρών έκαστο πρόκειται να πραγματοποιηθούν, υπ’ ευθύνη του Κέντρου «ΔΗΜΗΤΡΑ» Δράμας.

Όπως επισημαίνεται τα εν λόγω προγράμματα είναι ενταγμένα τις Πράξεις 1, 2 και 3) «Επαγγελματική Κατάρτιση Αυτοαπασχολουμένων στον Πρωτογενή τομέα (Νέοι Γεωργ
οί)», Άξονες Προτεραιότητας 4, 5 και 6 «Ενίσχυση της Προσαρμοστικότητας του Ανθρώπινου Δυναμικού και των Επιχειρήσεων», στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού», που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ.) και αφορούν τα εξής θέματα και τόπους υλοποίησης.

ΦΥΤΙΚΗ – ΖΩΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ, έναρξη στις 19/12/2013, στο Κέντρο «ΔΗΜΗΤΡΑ»Δράμας, στη Δράμα.

ΦΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ, έναρξη στις 20/12/2013, στη Νέα Πέραμο Καβάλας.

ΦΥΤΙΚΗ – ΖΩΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ, έναρξη στις 23/12/2013, στην Δ.Ε. Φιλίππων Καβάλας.

ΦΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ, έναρξη στις 30/12/2013, στις Ελευθερές Καβάλας.

ΦΥΤΙΚΗ – ΖΩΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ, έναρξη στις 31/12/2013, στο Κέντρο «ΔΗΜΗΤΡΑ» Χρυσούπολης, στην Χρυσούπολη.

Οι εκπαιδεύσεις, όπως επισημαίνεται θα είναι απογευματινές, διευκρινίζοντας παράλληλα ότι οι εκπαιδευτές που είναι ενταγμένοι στο «Μητρώο Β’ Πιστοποιημένων Εκπαιδευτών Ενηλίκων» του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) και ενδιαφέρονται να ασχοληθούν ως εκπαιδευτικό προσωπικό στο Πρόγραμμα Κατάρτισης, θαπρέπει έως την Παρασκευή 13 Δεκεμβρίου 2013 να επικοινωνήσουν με τον υπεύθυνο κατάρτισης και να υποβάλλουν Βιογραφικό Σημείωμα και την σχετική αίτηση με την θεματική ενότητα που επιθυμούν να διδάξουν.

Οι ενδιαφερόμενοι – υπόχρεοι εκπαίδευσης παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με τον υπεύθυνο προγραμμάτων κατάρτισης κ. Άνθιμο Αναστασιάδη, στο τηλέφωνο: 25210/58175.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...