Πέμπτη 14 Νοεμβρίου 2013

Προληπτικά μέτρα στα καλαμποχώραφα Θεσσαλονίκης για το Diabrotica

Περιοριστικά προληπτικά μέτρα για την αποφυγή της εξάπλωσης του εντόμου Diabrotica virgifera Le Conte και την προστασία της καλλιέργειας του καλαμποκιού στη Θεσσαλονίκη λαμβάνει η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης, σε εφαρμογή της Απόφασης της Επιτροπής 2003/766/ΕΚ, όπως τροποποιήθηκε με τις Αποφάσεις 2006/564/ΕΚ και 2008/644/ΕΚ, και μετά τον εντοπισμό του επιβλαβούς οργανισμού στις εκτάσεις της Π.Κ.Μ. συνεχώς από το 2009 έως και το 2013.


Σε όλη την έκταση της Μ.Ε. Θεσσαλονίκης
- επιτρέπεται η καλλιέργεια αραβοσίτου μόνο μία φορά κατά τη διάρκεια δύο διαδοχικών ετών ( 1:2 ), δηλαδή σε χωράφι που έγινε καλλιέργεια αραβόσιτου το 2013, απαγορεύεται η καλλιέργεια αραβοσίτου για το 2014.

- απαγορεύεται η μετακίνηση νωπών φυτών αραβοσίτου ή μερών αυτών (ενσίρωμα) σε περιοχές όπου δεν έχει εντοπιστεί το έντομο.

- απαγορεύεται η μετακίνηση εδάφους αγρών σπαρμένων με αραβόσιτο σε περιοχές όπου δεν έχει εντοπιστεί το έντομο, και

- συνιστάται η κατάλληλη μεταχείριση στους αγρούς με αραβόσιτο (χρήση επικαλυμμένου σπόρου –χρήση εντομοκτόνου εδάφους).

Οι αρμόδιοι της Διεύθυνσης επισημαίνουν ότι η μη τήρηση των παραπάνω καλλιεργητικών μέτρων, επιφέρει κυρώσεις για τους παραβάτες, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (ν.2147/1952 και τροποποιήσεις του).

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Μ.Ε. Θεσσαλονίκης στα τηλ: 2310984185/189.

agronews.gr
Enhanced by Zemanta

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...