Δευτέρα 25 Νοεμβρίου 2013

Νέα πρόσκληση για επενδυτικά σχέδια στον τομέα της μεταποίησης

Στήριξη στις επιχειρήσεις με 100 εκατ. ευρώ – Εγκρίθηκαν μόλις 78 στην πρώτη πρόσκληση


Υπεγράφη από τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Αθ. Τσαυτάρη νέα Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) για το Μέτρο 123Α το οποίο αφορά επενδύσεις στον τομέα της μεταποίησης αγροτικών προϊόντων. Στόχος είναι η ενίσχυση επενδύσεων στους τομείς που αφορούν το κρέας, το γάλα, τα αβγά και πουλερικά, το μέλι, το κρασί, διάφορα ζώα, δημητριακά, ελαιούχα προϊόντα, οπωροκηπευτικά, άνθη, ζωοτροφές, σπόρους και πολλαπλασιαστικό υλικό, φαρμακευτικά και αρωματικά φυτά. Σύντομα αναμένεται ότι θα εκδοθεί και η 3η Πρόσκληση του Μέτρου 123Α ο προϋπολογισμός της οποίας θα ανέρχεται περίπου στα 100 εκατ. ευρώ.

Η μέθοδος που είχε ακολουθηθεί στις δύο προηγούμενες προσκλήσεις, σε συνδυασμό και με την οικονομική κρίση, δεν εξελίχθηκε όπως αναμενόταν με συνέπεια πολλά επενδυτικά σχέδια να μην υλοποιηθούν. Είναι χαρακτηριστικό ότι ενώ το Μέτρο 123Α είχε εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση το 2007, η πρώτη πρόσκληση ενδιαφέροντος έγινε το 2009 και η αξιολόγηση των φακέλων ολοκληρώθηκε το 2012. Έτσι από τις αρχικές 194 αιτήσεις τελικά εγκρίθηκαν μόλις 78 επενδυτικά σχέδια.


Με τη νέα ΚΥΑ γίνεται προσπάθεια απλοποίησης σε πολλά σημεία. Έτσι, οι αιτήσεις θα γίνονται μόνο ηλεκτρονικά ενώ ο έλεγχος πληρότητας των φακέλων θα πρέπει να ολοκληρώνεται εντός 15 ημερών. Το χρονικό διάστημα υποβολής της πρώτης αίτησης πληρωμής θα περιοριστεί τους 8 μήνες (από 12 μήνες), χωρίς δυνατότητα παράτασης.

Επίσης, θα μπορούν να χρησιμοποιούνται εξωτερικοί πιστοποιημένοι αξιολογητές για την επιτάχυνση της απορρόφησης των κοινοτικών πόρων και θα ενεργοποιηθεί το χρηματοδοτικό εργαλείο του ΕΤΕΑΝ - ΤΑΕ (Ταμείο Αγροτικής Επιχειρηματικότητας).

Αιτήσεις θα μπορούν να υποβάλλονται σε περισσότερους του ενός τομέα και θα δίνεται η δυνατότητα, υπό προϋποθέσεις, μεταποίησης και εμπορίας προϊόντων από χώρες εκτός ΕΕ (για προϊόντα που δεν παράγονται σε αυτές). Αιτήσεις ενίσχυσης θα δικαιούνται να υποβάλλουν και φορείς που έχουν ήδη λάβει ενίσχυση στις προηγούμενες προκηρύξεις του Μέτρου, όμως για διαφορετικό φυσικό αντικείμενο.

Το 20% των πόρων του προγράμματος θα μπορεί να διατεθεί για επενδύσεις από 5 εκατ. ως 10 εκατ. ευρώ εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις και σε αντίθετη περίπτωση θα δίδονται στις άλλες κατηγορίες.

Δικαιούχοι θα είναι πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις καθώς και επιχειρήσεις που απασχολούν λιγότερους από 750 υπαλλήλους ή έχουν κύκλο εργασιών μικρότερο των 200 εκατ. ευρώ.

«Με την 3η πρόσκληση του προγράμματος της μεταποίησης θα υποστηρίξουμε στην κρίσιμη αυτή οικονομική συγκυρία για τη χώρα, με κονδύλια ύψους 100 εκατομμυρίων ευρώ, τις βιομηχανίες μεταποίησης γεωργικών προϊόντων που αποτελούν σημαντικό κρίκο στην αλυσίδα παραγωγής που συνδέει τα πρωτογενή μας προϊόντα με τους καταναλωτές. Ένας κρίκος που συνδέει τον πρωτογενή τομέα με τους κρίκους της διακίνησης και εμπορίας έως και τον τριτογενή τομέα των υπηρεσιών, όπως είναι για παράδειγμα ο τουρισμός» επισημαίνει κ. Τσαυτάρης.

Η βιομηχανία τροφίμων, όπως αναφέρει ο υπουργός,΅είναι η μεγαλύτερη στον τόπο μας, καθώς απασχολεί περίπου 350.000 άμεσους και έμμεσους εργαζόμενους. «Εάν σε αυτήν προστεθούν και οι βιομηχανίες μεταποίησης άλλων γεωργικών προϊόντων, όπως τα εκκοκκιστήρια και τα κλωστοϋφαντουργεία βάμβακος, η εριοβιομηχανία, τα εργοστάσια των ζωοτροφών, καθώς και εκείνα των αρωματικών και φαρμακευτικών προϊόντων, πρόσφατα και των βιοκαυσίμων κ.ά., τότε η σημασία τους γίνεται πραγματικά πρωτεύουσα για τη χώρα μας» σημειώνει ο ίδιος.

Υποστηρίζει μάλιστα ότι οι επιχειρήσεις που ενισχύονται από τα προγράμματα μεταποίησης του υπουργείου «θα βοηθήσουν στην ανάπτυξη όλης της υπαίθρου, συμβάλλοντας στην αναζωογόνησή της, στην ενίσχυση της απασχόλησης και στην αντιμετώπιση του προβλήματος της ανεργίας, που αποτελεί σήμερα το πλέον οξυμμένο κοινωνικό μας πρόβλημα».

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...