Πέμπτη 12 Σεπτεμβρίου 2013

Η ένταξη των θερμοκηπιακών καλλιεργειών στο καθεστώς της Ενιαίας Συνδεδεμένης Ενίσχυσης


Διευκρινήσεις από Τσαυτάρη σε Αυγενάκη

Για την ένταξη των θερμοκηπίων στο καθεστώς της Ενιαίας Συνδεδεμένης Ενίσχυσης στα πλαίσια κατάρτισης της νέας ΚΑΠ 2014-2020, απαντά ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Αθανάσιος Τσαυτάρης σε...
παρέμβαση του Βουλευτή Ηρακλείου κ. Λευτέρη Αυγενάκη.


Η Κοινή Αγροτική Πολιτική (ΚΑΠ) της ΕΕ παρέχει ένα αξιόλογο επίπεδο στήριξης στον Έλληνα γεωργό μέσω των εισροών ευρωπαϊκών κονδυλίων που προσεγγίζουν τα 2,7 περίπου δις ευρώ κατ’ έτος. Η ΚΑΠ, η οποία βασίζεται σε δύο πυλώνες, στηρίζει την παραμονή των γεωργών στην ύπαιθρο μέσω των άμεσων ενισχύσεων (με περίπου 15 δις € στην επταετία) και παρέχει αναπτυξιακά κίνητρα μέσω των Προγραμμάτων Αγροτικής Ανάπτυξης (με περίπου 3,7 δις στην επόμενη προγραμματική περίοδο). Τα εν λόγω ποσά αποτελούν μια σταθερή βάση στήριξης της παραγωγικής διαδικασίας του πρωτογενούς τομέα.

Οι τελευταίες μεταρρυθμίσεις της ΚΑΠ έχουν βοηθήσει τους γεωργούς να απαγκιστρωθούν από τα παλαιά μοντέλα δραστηριότητας και να προσανατολιστούν περισσότερο σε προϊόντα που μεγιστοποιούν την πρόσοδό τους, ενώ όπως υπογραμμίζει ο Υπουργός κ. Αθ. Τσαυτάρης: «στο πλαίσιο της νέα ΚΑΠ 2014-2020, το σύστημα των άμεσων ενισχύσεων απομακρύνεται σταδιακά από τις ιστορικές αναφορές, ως βάσης υπολογισμού της ενίσχυσης, προκειμένου να υπάρξει δικαιότερη κατανομή της στήριξης μεταξύ των γεωργών και μεταξύ των περιφερειών του κάθε Κράτους-Μέλους.»


Όπως σημειώνει ο Υπουργός στο έγγραφό του προς τον Λευτέρη Αυγενάκη, «αναφορικά με τις συνδεδεμένες ενισχύσεις, είναι αναγκαίο να επισημανθούν, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα:

- Τα κονδύλια για τις συνδεδεμένες ενισχύσεις αποτελούν μέρος του εθνικού φακέλου των ενισχύσεων και όχι διακριτό κονδύλιο και, συνεπώς, η ανάλωση ποσών για τις συνδεδεμένες ενισχύσεις μειώνει, στην πραγματικότητα, τη βασική στρεμματική ενίσχυση των γεωργών.

- Κανονιστικά, δεν είναι δυνατόν να ενισχυθούν όλοι οι τομείς. Εξαιρούνται τα προϊόντα που δεν έχουν ποτέ λάβει στήριξη (ορνιθοπαραγωγή, θερμοκηπιακές καλλιέργειες κ.λπ.), καθώς και τομείς που δεν συμβάλλουν στην παροχή δημόσιων αγαθών (χοίρειο κρέας, καπνός). Η Ελλάδα, κατά τη διάρκεια της διαπραγμάτευσης της νέας ΚΑΠ, αν και δεν κατέστη δυνατό, προσπάθησε να αρθούν οι περιορισμοί.

- Προβλέπεται περιορισμός του ποσοστού του εθνικού φακέλου που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για συνδεδεμένες ενισχύσεις, που για τη χώρα μας ανέρχεται στο 8%, ενώ πετύχαμε την επιπλέον ενίσχυση 2% για τους πρωτεϊνούχους σπόρους.

- Είναι απαραίτητο να ενισχυθούν οι μονάδες ζωικής παραγωγής που δεν διαθέτουν βοσκότοπους και ήταν δικαιούχοι ειδικών δικαιωμάτων.

- Οι συνδεδεμένες ενισχύσεις, στρατηγικά, οφείλουν να χρησιμοποιηθούν από τα Κράτη Μέλη, προκειμένου να αντιμετωπιστούν συγκεκριμένα προβλήματα, όπως το ελλειμματικό εμπορικό ισοζύγιο, η βιωσιμότητα της μεταποιητικής βιομηχανίας που προσφέρει εργασία πέραν του πρωτογενούς τομέα, αλλά εξαρτάται από την παροχή πρώτης ύλης, η επάρκεια σε βασικά αγαθά στην εσωτερική αγορά.

- Για κάθε είδος συνδεδεμένης ενίσχυσης που θα προβλεφθεί, θα απαιτηθεί επιπρόσθετος ελεγκτικός μηχανισμός, ο οποίος είναι απαραίτητο να λειτουργήσει για την υποστήριξη των ενισχύσεων, γεγονός που προκαλεί επιπλέον κόστος.

- Για κάθε συνδεδεμένη ενίσχυση θα πρέπει να υπάρχει ένα στόχος θεμιτός και μετρήσιμος, ο οποίος θα είναι εφικτός μέσω της παρέμβασης αυτής.»

Τέλος, όπως σημειώνεται «οι αποφάσεις για τις συνδεδεμένες ενισχύσεις θα πρέπει να είναι πλήρως τεκμηριωμένες ανά τομέα και να πληρούν κριτήρια όπως τα προαναφερθέντα, προκειμένου η συγκεκριμένη ενίσχυση να μην λειτουργεί ως πρόσθετη πηγή εισοδήματος αλλά να αντιμετωπίζει αποτελεσματικά συγκεκριμένα προβλήματα βιωσιμότητας τομέων.»

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...