Τρίτη, 12 Ιουνίου 2012

Η ΔΗΜΑΡ δεσμεύεται για την προώθηση ενός εθνικού σχεδίου αγροτικής ανάπτυξης

Ανακοίνωση του Αγροτικού Τομέα της ΔΗΜ.ΑΡ. μετά τη συνάντηση του προέδρου του κόμματος, Φώτη Κουβέλη, με τον υπηρεσιακό υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Ναπολέοντα Μαραβέγια

"Για μια μακρόχρονη περίοδο, ο αγροτικός μας τομέας βρισκόταν σε λανθάνουσα κατάσταση. Η 30χρονη λειτουργία της Κ.Α.Π. και ο τρόπος χορήγησης των υψηλών επιδοτήσεων και με συγκεκριμένο παραγωγικό προσανατολισμό, αναβάθμισε μεν οικονομικά τον χώρο της υπαίθρου συνολικά, αλλά επί της ουσίας αποπροσανατόλισε την αγροτική παραγωγή.

Βρισκόμαστε τώρα μπροστά σε μια νέα μεταρρύθμιση, η οποία είναι η τελευταία μας ευκαιρία. Η ενίσχυση της ευρωπαϊκής γεωργίας συνεχίζεται – διαψεύδοντας τις Κασσάνδρες που προέβλεπαν το τέλος των επιδοτήσεων- και γίνεται μια προσπάθεια για να διορθωθούν μόνιμες στρεβλώσεις των κοινοτικών επιλογών, όπως π.χ. το πλαφόν στις ενισχύσεις –εμείς θα το θέλαμε χαμηλότερο- και η ακόμα μεγαλύτερη σύνδεση των όρων καταβολής των επιδοτήσεων με την περιβαλλοντική προστασία που θα διασφαλίζουν την Αειφορία.

Η Δημοκρατική Αριστερά, εγγυάται ενεργό ρόλο στις διαπραγματεύσεις διεκδικώντας:

Α. Την αύξηση του κοινοτικού προϋπολογισμού για την γεωργία στο βαθμό όμως που αυτή μπορεί να δημιουργήσει θέσεις απασχόλησης απαντώντας στο μεγαλύτερο πρόβλημα της εποχής που είναι η ανεργία και ιδιαίτερα η ανεργία των νέων.

Β. Την διαχείριση των πόρων της Κ.Α.Π. με διαφάνεια, δικαιοσύνη και λογοδοσία.

Γ. Την δικαιότερη κατανομή των πόρων της Κ.Α.Π. βάσει του μεριδίου του γεωργικού εισοδήματος στο ΑΕΠ και του ποσοστού απασχόλησης στο πρωτογενή τομέα.

Δ. Την αυστηροποίηση των κριτηρίων για τον ορισμό του ενεργού αγρότη.

Τέλος, μας βρίσκει κάθετα αντίθετους η σύνδεση της χρηματοδότησης των αναπτυξιακών προγραμμάτων με την δημοσιονομική πειθαρχία. Δεν μπορεί να χρησιμοποιείται η κάθε ευρωπαϊκή πολιτική στο τιμωρητικό πλαίσιο που επιβάλλουν οι φιλελεύθερες απόψεις της Ε.Ε.

Η σταδιακή «περιφερειοποίηση» των ενισχύσεων, με την θέσπιση αντικειμενικών κριτηρίων όπως τα αγροτικά και οικονομικά χαρακτηριστικά της κάθε περιφέρειας, επιβάλλει και την χωρική διαφοροποίηση του μοντέλου ανάπτυξης, ανάλογα με τα συγκριτικά πλεονεκτήματα ή/και μειονεκτήματα της κάθε περιφέρειας. Στοχεύουμε στο να μειώσουμε τις εισαγωγές τροφίμων, να αυξήσουμε την πρόσβαση των τοπικών προϊόντων (με ειδική σήμανση και πιστοποίηση) στην τοπική κατά κύριο λόγο αγορά, να συνδέσουμε την αγροτική παραγωγή με τον τουρισμό και να μειώσουμε το κόστος της παραγωγής μέσω της παραμέτρου κόστος μεταφοράς.

Η Δημοκρατική Αριστερά δεσμεύεται για την προώθηση ενός εθνικού σχεδίου αγροτικής ανάπτυξης, που θα περιλαμβάνει: α) προώθηση της ολοκληρωμένης διαχείρισης και της βιολογικής γεωργίας και κτηνοτροφίας, β) δημιουργία ενός αξιόπιστου συστήματος ελέγχων και πιστοποιήσεων σε όλα τα επίπεδα, γ) προώθηση σύγχρονων δράσεων εμπορίας των αγροτικών προϊόντων και νέων μορφών συμβολαιακής γεωργίας, δ) αποφασιστική στροφή στην εφαρμοσμένη αγροτική έρευνα και στην γεωργική εκπαίδευση και κατάρτιση, ε) στήριξη των συνεταιριστικών δράσεων και των επιχειρήσεων με αναπτυξιακό και εξαγωγικό προσανατολισμό και προώθηση της συνεργασίας των συνεταιρισμών των αγροτών με τα δίκτυα των καταναλωτών, στ) καθετοποίηση της παραγωγής, ζ) εκπόνηση ειδικών προγραμμάτων έργων υποδομής και κατασκευής αρδευτικών έργων, η) στροφή προς την παραγωγή κτηνοτροφικών προϊόντων όπου η χώρα μας είναι έντονα ελλειμματική με αξιοποίηση και διαχείριση των βοσκοτόπων ως μοχλό ανάπτυξης της υπαίθρου. θ) μέτρα μείωσης του κόστους παραγωγής και προστασίας της αγροτικής γης με σαφή καθορισμό των χρήσεων της, ι) κατοχύρωση και υποστήριξη του αγροτικού επαγγέλματος με μητρώο αγροτών και πράσινο πιστοποιητικό.

Ο αγρότης έχει καθοριστικό ρόλο στην επιτυχία του σχεδιασμού μας για την ελληνική γεωργία. Η ανακατανομή του εθνικού εισοδήματος με στόχο την σταδιακή μείωση των περιφερειακών και ενδοπεριφερειακών ανισοτήτων μέσω της εφαρμογής στοχευμένων πολιτικών ανάπτυξης της υπαίθρου, ο χαμένος στόχος της 4ης Προγραμματικής Περιόδου θα πρέπει να αποτελεί τον πρωτεύοντα στόχο στον επόμενο αναπτυξιακό σχεδιασμό.

Το τοπίο αλλάζει. Οι άνθρωποι που δραστηριοποιούνται μέσα σ’ αυτό αλλάζουν επίσης. Το κράτος πρέπει να αλλάξει και αυτό για να παραμείνει η ευκαιρία ως ευκαιρία για κάτι καλύτερο, να δημιουργηθεί επιτέλους μια κρίσιμη μάζα επαγγελματιών αγροτών που θα τραβήξουν μπροστά, που θα ψάξουν τα αποτελέσματα των ερευνών, θα καινοτομήσουν, θα ενεργοποιήσουν επιχειρηματικά τις εκμεταλλεύσεις τους με όρους βιωσιμότητας.

Με τις αλλαγές και τα μέτρα αγροτικής πολιτικής που προτείνουμε, ο πρωτογενής τομέας έχει τις δυνατότητες να συμβάλλει αποφασιστικά στην αειφόρο αγροτική ανάπτυξη και στην ευρύτερη οικονομική ανάπτυξη της χώρας, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για την έξοδο από την σημερινή κρίση".

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...