Τετάρτη 22 Δεκεμβρίου 2010

Ενοποίηση φορέων επιστημονικής υποστήριξης αγροτών

Στην ενοποίηση όλων των φορέων που παρέχουν επιστημονική υποστήριξη στους Έλληνες αγρότες στοχεύει το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, με το νομοσχέδιο που βρίσκεται στο στάδιο της διαβούλευσης και προβλέπει την ίδρυση Νομικού Προσώπου Ιδιωτικού Δικαίου, με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ - ΔΗΜΗΤΡΑ» (ΕΘ.Ο.ΑΓ.Ε.Π. - ΔΗΜΗΤΡΑ).
Για τις προτάσεις αυτές ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστας Σκανδαλίδης, ενημέρωσε σήμερα τη διυπουργική επιτροπή που συνεδρίασε υπό την προεδρία του αντιπροέδρου της κυβέρνησης Θεόδωρου Πάγκαλου, οι οποίες εγκρίθηκαν και θα συζητηθούν στο υπουργικό συμβούλιο.
Με την εν λόγω νομοθετική πρωτοβουλία συνενώνονται τα κάτωθι εποπτευόμενο από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων νομικά πρόσωπα:
1. Ο ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ "ΔΗΜΗΤΡΑ", 2. Το ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ» (ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.), 3. Ο ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ" (Ο.Π.Ε.ΓΕ.Π.).
Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση, με τη συνένωση, η έρευνα στον αγροτικό τομέα συγκεντρώνεται από τις 56 διάσπαρτες και υποστελεχομένες μονάδες που υπάρχουν σήμερα σε 14 ισχυρά θεματικά Ινστιτούτα Αγροτικής Έρευνας, τα οποία θα αποτελέσουν βασικούς θεσμούς της εφαρμοσμένης έρευνας με σκοπό την βελτίωση της αγροτικής παραγωγής.
Η εκπαίδευση παραμένει αποκεντρωμένη και εξακολουθεί να λειτουργεί κοντά στον παραγωγό, αλλά διαρθρώνεται διοικητικά σε έξι περιφερειακές διοικήσεις, ώστε η παρεχόμενες υπηρεσίες να αποκτήσουν το αναγκαίο βάθος ως προς τη διοικητική και οικονομική υποστήριξη. Παράλληλα, αναβαθμίζονται οι τέσσερεις Γεωργικές Σχολές, οι οποίες αποκτούν σύγχρονα προγράμματα σπουδών, ενώ αξιοποιούνται αποτελεσματικότερα οι κάθετες μονάδες που λειτουργούν στο πλαίσιο τους.
Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, η ποιότητα αναβαθμίζεται σε κεντρική δημόσια παρέμβαση στην αγροδιατροφική αλυσίδα, ενώ διευκολύνεται η διεύρυνση της υποδομής της, η οποία καθίσταται περισσότερο προσιτή στο σύνολο του αγροτικού κόσμου. Έτσι, η πιστοποίηση και επωνυμία των προϊόντων θα καθορίζεται με κανόνες από το κέντρο, ενώ η εφαρμογή θα υλοποιείται από τα αιρετά Περιφερειακά Συμβούλια.
Ο νέος Οργανισμός διοικείται από επταμελές διοικητικό συμβούλιο. Του Οργανισμού προΐσταται ο Πρόεδρος. Προβλέπεται επίσης ως ανώτερος υπηρεσιακός προϊστάμενος ο Διευθύνων Σύμβουλος.
Για την αποτελεσματικότερη επιστημονική τεκμηρίωση του έργου του Οργανισμού προβλέπεται η λειτουργία Επιστημονικού Συμβουλίου.
Ο Οργανισμός αποκτά ολιγομελή και αποτελεσματική διοίκηση, καταγράφεται και αξιοποιείται αποτελεσματικότερα η περιουσία και οι υποδομές των υπό συνένωση φορέων, ενώ καθίσταται ευχερής η ορθολογικότερη αξιοποίηση του υπηρετούντος προσωπικού με σεβασμό στο υπηρεσιακό αντικείμενο και τα ειδικά προσόντα των υπαλλήλων.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...