Δευτέρα 6 Σεπτεμβρίου 2010

Ενημέρωση απ' το ΤΕΕ για τα φωτοβολταϊκά

Λόγω φαινομένων παραπληροφόρησης αλλά και προσπάθειας χειραγώγησης των υποψήφιων επενδυτών τα οποία παρατηρούνται στο χώρο των φωτοβολταϊκών σταθμών, με αυξημένα αυτά ως προς την έντασή τους στους επενδυτές που φέρουν τη ιδιότητα του αγρότη, το Τ.Ε.Ε. Τμήμα Ν. Αιτωλοακαρνανίας προβαίνει στην παρούσα ενημέρωση με σκοπό
α) την προστασία των επενδυτών
β) την διάχυση της παρεχόμενης τεχνικής υποστήριξης που απαιτείται, σε όλους τους Μηχανικούς και
γ)την καταπολέμηση της απαξίωσης του τεχνικού κόσμου.
Το επενδυτικό κοινό πρέπει να γνωρίζει τα εξής:
Η επένδυση σε φωτοβολταϊκούς σταθμούς παραγωγής ηλ/κής ενέργειας είτε ο επενδυτής είναι αγρότης είτε όχι και ασχέτως μεγέθους, πρόκειται για τεχνικό έργο που απαιτεί την τεχνική υποστήριξη Μηχανικού και που σε αυτόν μόνο μπορεί να ανατεθεί η μελέτη – επίβλεψη και η έκδοση ανάλογων αδειών που τυχόν απαιτούνται.
Οι επενδυτές πρέπει να απευθύνονται σε Διπλ. Ηλ/γο Μηχ/κό ή Διπλ. Μηχ/γο Μηχ/κό ή Πτυχιούχο Ηλ/γο Μηχανικό ο οποίος λόγω τόσο της επιστημονικής του επάρκειας αλλά και από τα κατά τον νόμο κατοχυρωμένα επαγγελματικά του δικαιώματα είναι σε θέση υπεύθυνα να τους συμβουλεύσει για την καταλληλότητα του γηπέδου τους , το κόστος και την αναμενόμενη απόδοση της επένδυσης και εν τέλει να παράσχει την τεχνική υποστήριξη (μελέτη-επίβλεψη) για την εγκατάσταση της μονάδας
Κατά την διαδικασία χρειάζεται τοπογραφικό διάγραμμα το οποίο εκ των απαιτουμένων προδιαγραφών του, επιτρέπεται να συνταχθεί μόνο από Διπλ. Τοπογράφο Μηχανικό ή Διπλ. Πολιτικό Μηχανικό και οι επενδυτές σε αυτούς μόνο πρέπει να απευθύνονται για την σύνταξή τους.
Υποψήφιοι επενδυτές που φέρουν την επαγγελματική ιδιότητα του αγρότη και οι οποίοι απευθύνονται στις Ενώσεις Αγροτικών Συνεταιρισμών προς πρώτη ενημέρωσή τους, πρέπει να γνωρίζουν ότι έχουν την δυνατότητα να υλοποιήσουν την επένδυσή τους αναθέτοντας την τεχνική υποστήριξη που απαιτείται σε οποιονδήποτε Μηχανικό της αρεσκείας τους εξασφαλίζοντας έτσι την ευχερή και άμεση παρακολούθηση της εξέλιξης της επένδυσής τους αλλά και την εμπιστοσύνη που προκύπτει από την διαπροσωπική σχέση με τον Μηχανικό της επιλογής τους.
Γίνετε σαφές επίσης ότι το επιστημονικό τεχνικό δυναμικό της περιοχής μας είναι επαρκέστατο τόσο ποιοτικά όσο και ποσοτικά προκειμένου να αναλάβει την τεχνική υποστήριξη αυτών των έργων και ουδεμία επιφύλαξη περί αυτού δεν πρέπει να υπάρχει από τους επενδυτές.
Τέλος πληροφορούμε ότι το Περιφερειακό Τμήμα του Ν. Αιτωλοακαρνανίας εντός του μηνός προβαίνει στην διοργάνωση ημερίδας με αντικείμενο τους φωτοβολταϊκούς σταθμούς και γενικότερα τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...