Πέμπτη 26 Αυγούστου 2010

Κεντρική Μακεδονία: 25,5 εκατ. ευρώ στους αγρότες

Προκηρύχθηκαν τα μέτρα των αγροτικών ενισχύσεων από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, στο πλαίσιο του προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007 - 2013» και, όπως ανακοίνωσε η νομαρχία Θεσσαλονίκης, το συνολικό ποσό που διατίθεται για τις αγροτικές επιδοτήσεις στην κεντρική Μακεδονία φτάνει στα 25,5 εκατομμύρια ευρώ.
Οι ενισχύσεις αφορούν τρεις τομείς:
- Διαφοροποίηση προς μη γεωργικές δραστηριότητες.
- Στήριξη της δημιουργίας και ανάπτυξης πολύ μικρών επιχειρήσεων.
- Ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων.
Ολες οι δράσεις συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης.
Περιοχές παρέμβασης
Για το νομό Θεσσαλονίκης οι περιοχές παρέμβασης είναι εννέα:
1. Δήμος Αρέθουσας
2. Δήμος Βασιλικών (Δ.Δ. Περιστεράς, Λιβαδίου, Αγ. Αντωνίου)
3. Δήμος Βερτίσκου
4. Δήμος Καλλινδοίων
5. Δήμος Κορώνειας (Δ.Δ. Αρδαμερίου)
6. Δήμος Λαχανά
7. Δήμος Σοχού
8. Δήμος Χορτιάτη (Δ.Δ. Χορτιάτη)
9. Δήμος Αγ. Αθανασίου (Δ.Δ. Ξηροχωρίου)
Νέοι γεωργοί
Για τη «Διαφοροποίηση προς μη γεωργικές δραστηριότητες» το συνολικό ποσό που διατίθεται στην κεντρική Μακεδονία είναι έξι εκατομμύρια ευρώ. Στο συγκεκριμένο μέτρο μπορούν να ενταχθούν φυσικά πρόσωπα, που ασκούν δραστηριότητα σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις, νέοι γεωργοί και όσοι έχουν ενεργοποιήσει πέρσι εκτατικά δικαιώματα προερχόμενα από τον καπνό, στο πλαίσιο του ποσού των 42.300.000 ευρώ, το οποίο διατίθεται στις καπνοπαραγωγικές περιοχές. Οι επιλέξιμες δράσεις – δαπάνες αφορούν την ίδρυση, επέκταση και εκσυγχρονισμό επιχειρήσεων τουριστικής υποδομής, βιοτεχνικών δραστηριοτήτων και βελτίωσης της υποδομής των επιχειρήσεων με τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας για την κάλυψη των αναγκών τους.
Πολύ μικρές επιχειρήσεις
Για τη «Στήριξη της δημιουργίας και ανάπτυξης πολύ μικρών επιχειρήσεων» διατίθενται στην κεντρική Μακεδονία 5,5 εκατ. ευρώ. Οι επιλέξιμες δράσεις – δαπάνες αφορούν την ίδρυση, τις επεκτάσεις και εκσυγχρονισμούς βιοτεχνικών μονάδων, επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών και επιχειρήσεων ειδών διατροφής μετά τη μεταποίηση σε επιλεγμένους κλάδους, στη βελτίωση υποδομής επιχειρήσεων με τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, με σκοπό την κάλυψη των αναγκών της επιχείρησης κ.λπ.
Τουρισμός
Στην «Ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων», η κεντρική Μακεδονία θα λάβει 14 εκατ. ευρώ. Σ' αυτό το μέτρο, εκτός φυσικών και νομικών προσώπων συγκεκριμένων περιοχών, μπορούν να συμμετάσχουν και δήμοι, κοινότητες και οι εταιρίες τους για παρεμβάσεις δημόσιου χαρακτήρα (προβολή και προώθηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων των περιοχών).
Τα ποσοστά ενίσχυσης σε όλες τις δράσεις είναι 40% - 50%. Οι αιτήσεις υποβάλλονται στην ειδική υπηρεσία εφαρμογής ΠΑΑ-Ανταγωνιστικότητα (Λεωφ. Αθηνών 54-56, Αθήνα) έως 15 Οκτωβρίου και ώρα 14.30.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...