Σάββατο 21 Δεκεμβρίου 2013

Παραλογισμός με τις μετακινήσεις εκτός έδρας των γεωτεχνικών δημοσίων υπαλλήλων

Αποκαλυπτικό έγγραφο για τις μετακινήσεις εκτός έδρας των γεωτεχνικών δημοσίων υπαλλήλων που καταδεικνύει τον παραλογισμό της νομοθέτησης των ίδιων με τους διοικητικούς υπαλλήλους γραφείου περιορισμένων ημερών μετακίνησης εκτός έδρας  σε γεωπόνους, δασολόγους, κτηνιάτρους, γεωλόγους και ιχθυολόγους, δόθηκε στη δημοσιότητα. 

Οι γεωτεχνικοί αναφέρουν:


Η αποδοτική λειτουργία της Δημόσιας Διοίκησης και ιδιαιτέρως στα παραγωγικά Υπουργεία, όπως είναι το ΥΠΑΑΤ, αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την έξοδο της χώρας από την πρωτοφανή κρίση στην οποία έχει βυθισθεί.
Είναι γνωστό ότι η έλλειψη επαρκούς γεωτεχνικού επιστημονικού προσωπικού στο δημόσιο τομέα, μετά και τη συνεχή συρρίκνωση των τελευταίων ετών, μπορεί να αποτελέσει σημαντικό περιοριστικό παράγοντα στην αγροτική ανάπτυξη της χώρας. Δεν έχει γίνει, όμως, αντιληπτό ότι από ορισμένες λανθασμένες κυβερνητικές επιλογές των τελευταίων ετών έχει καταστεί αναποτελεσματικό και το υπάρχον μειωμένο προσωπικό.
Συγκεκριμένα, με τη ψήφιση του ν. 3833/10 (ΦΕΚ 40 Α/15-3-2010), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, μειώθηκε η δυνατότητα μετακίνησης εκτός έδρας των γεωτεχνικών δημοσίων υπαλλήλων από τις εκατόν ογδόντα (180) ημέρες κατ΄ έτος σε μόλις εξήντα (60) ημέρες κατ΄ έτος, ενώ ταυτόχρονα και το όριο για την είσπραξη της ημερήσιας αποζημίωσης αυξήθηκε από την απόσταση των δέκα (10) χιλιομέτρων στην απόσταση των σαράντα (40) χιλιομέτρων. Η «προκρούστεια λογική» του ν. 3833/10 μείωσε προσωρινά τις δημόσιες δαπάνες, ταυτόχρονα, όμως, απομάκρυνε τους γεωτεχνικούς (γεωπόνους, δασολόγους, κτηνιάτρους, γεωλόγους και ιχθυολόγους) από το φυσικό επαγγελματικό τους χώρο (που δεν είναι τα γραφεία των πόλεων) με ανυπολόγιστες αρνητικές συνέπειες στην ανάπτυξη του πρωτογενούς τομέα, στη δημόσια υγεία και στην αξιοπιστία της χώρας απέναντι στην ΕΕ και στον υπόλοιπο κόσμο.
Ο μεγάλος παραλογισμός, όμως, του ελληνικού δημοσίου είναι ότι τις εξήντα (60) μετακινήσεις εκτός έδρας που δικαιούνται οι γεωτεχνικοί, δικαιούνται και όλοι οι υπόλοιποι Έλληνες δημόσιοι υπάλληλοι, ανεξαρτήτως ειδικότητας και ανάγκης μετακίνησης και συνεπώς, υπάρχει η δυνατότητα να γίνει κατάχρηση αυτού του δικαιώματος με τη μορφή εισοδηματικής στήριξης σε όσους δεν έχουν πραγματικό λόγο να μετακινηθούν. Δηλαδή, με λίγα λόγια, οι γεωτεχνικοί δημόσιοι υπάλληλοι στερούνται σήμερα τη δυνατότητα να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στο φυσικό χώρο εργασίας τους που είναι η ύπαιθρος, για να έχουν κάποιοι άλλοι υπάλληλοι τη δυνατότητα να προσθέτουν παράνομα εισόδημα από μετακινήσεις που είτε δεν χρειάζονται, είτε δεν κάνουν.
Κι επειδή στη «χώρα που μετεβλήθη σε ένα απέραντο φρενοκομείο» (Κωνσταντίνος Γ. Καραμανλής, 11-1-1989) ο παραλογισμός δεν έχει τέλος, αναρωτιόμαστε (κι ελπίζουμε κι εσείς) πώς είναι δυνατόν από την 1-1-2013 και μέχρι 25-4-2013 στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (αλλά και στις άλλες Περιφέρειες):
Να λειτούργησαν τα σφαγεία και να τροφοδοτήθηκε η αγορά με κρέας;
Να διενεργήθηκαν οι εξαγωγές αγροτικών προϊόντων που είναι η ναυαρχίδα των Ελληνικών εξαγωγών;
Να εκτελέσθηκαν άλλες επείγουσες εθνικές και ευρωπαϊκές υπηρεσιακές ενέργειες, στις οποίες προβλέπεται η υποχρεωτική επιτόπια παρουσία γεωτεχνικού δημόσιου υπαλλήλου;
 όταν οι σχετικές αποφάσεις του Γ.Γ. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης για τον καθορισμό των επιμέρους ανώτατων ορίων μετακινήσεων εκτός έδρας δημοσιεύτηκαν σε ΦΕΚ μόλις το Μάρτιο του 2013, ενώ η ανάληψη της σχετικής δαπάνης του εγκεκριμένου προϋπολογισμού και η έκδοση των εντολών μετακίνησης εκτός έδρας των γεωτεχνικών στις Δ.Α.Ο.Κ. ξεκίνησαν να πραγματοποιούνται από τα τέλη Απριλίου 2013.
Η αλήθεια είναι ότι για να λειτουργήσουν τα σφαγεία και για να πραγματοποιηθούν οι εξαγωγές των αγροτικών μας προϊόντων, ένα πλήθος γεωτεχνικών δημοσίων υπαλλήλων μετακινήθηκαν παράτυπα από την 1-1-2013 μέχρι την 25-4-2013 (καθώς και για τα έτη 2011 και 2012 κατά το ίδιο χρονικό διάστημα).
Αξιότιμοι κύριοι Υπουργοί,
αναρωτιόμαστε εάν η παράτυπη αυτή μετακίνηση εκτός έδρας για λόγους επιτακτικού δημόσιου συμφέροντος που διενεργήθηκε το πρώτο τετράμηνο του 2013 από τους γεωτεχνικούς δημοσίους υπαλλήλους της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (και όχι μόνο) μπορεί να αποτελέσει πιθανό λόγο πειθαρχικής παραπομπής από το Γενικό Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης στους συχνούς πλέον ελέγχους του Σώματος Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης (παρότι ελπίζουμε πως έχουν απομείνει ελάχιστα αποθέματα ηθικής και ντροπής σε αυτόν τον τόπο). Αναρωτιόμαστε, επίσης, εάν πληρώθηκαν τα έξοδα στα οποία υποβλήθηκαν οι γεωτεχνικοί δημόσιοι υπάλληλοι σε αυτές τις παράτυπες μετακινήσεις εκτός έδρας, πώς και εάν αυτές καταμετρήθηκαν στο ανώτατο όριο των 60 ημερών, τι θα γίνει εάν κάποιος πολίτης που δεν του άρεσε το αποτέλεσμα του ελέγχου προσφύγει δικαστικά για να ακυρώσει το γενόμενο έλεγχο εξαιτίας αυτής της παρατυπίας (και να εκδικηθεί ταυτόχρονα το δημόσιο υπάλληλο που έκανε σωστά τη δουλειά του) κ.α. Αναρωτιόμαστε, τέλος, μήπως θα ήταν καλύτερα να παραλύσει η αγροτική οικονομία, να υποστεί βλάβη η δημόσια υγεία και το περιβάλλον και να πεινάσει η χώρα κατά το πρώτο τετράμηνο του 2013, επειδή εσείς δεν ήσασταν ικανοί να αντιληφθείτε έγκαιρα τις προειδοποιήσεις που καταγράψαμε στα ανωτέρω σχετικά έγγραφά μας και να δράσετε αποτελεσματικά; Πότε, επιτέλους, θα καταλάβετε ότι υπάρχουν δημόσιοι υπάλληλοι που πρέπει να δουλεύουν στο γραφείο και δημόσιοι υπάλληλοι που πρέπει να δουλεύουν στο χωράφι, στο στάβλο και στο δάσος (εντός κι εκτός ωραρίου);
Ιδιαίτερα όμως, στις αρχές του 2014, θα υπάρχει αυξημένη ανάγκη σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια για μετακινήσεις εκτός έδρας, τόσο των γεωπόνων (επιτόπιοι έλεγχοι για την παραλαβή των εγκεκριμένων Σχεδίων Βελτίωσης του Μέτρου 121 και των επενδύσεων των επιχειρήσεων μεταποίησης και εμπορίας του Μέτρου 123Α του Π.Α.Α. της Ελλάδας 2007-2013), όσο και των κτηνιάτρων (λύσσα, ευλογιά κ.α.) δημοσίων υπαλλήλων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Με το νέο δρακόντειο πειθαρχικό δίκαιο που θεσπίστηκε με τη ψήφιση του ν. 4093/2012 (ΦΕΚ Α΄ 222) θα είναι πολύ δύσκολο και άδικο να αποδεχθούν οι γεωτεχνικοί δημόσιοι υπάλληλοι να επιτελέσουν παράτυπα τα υπηρεσιακά τους καθήκοντα στις αρχές του έτους 2014. Συνεπώς, εάν δεν λυθεί άμεσα το πρόβλημα, υπάρχει σοβαρός κίνδυνος η παραγωγική και εξαγωγική διαδικασία να διακοπεί στις αρχές του 2014 με ανυπολόγιστες συνέπειες για την εθνική μας οικονομία.
Άμεση λύση στα ανωτέρω προβλήματα, αποτελεί η νομοθετική ρύθμιση για την αύξηση του ανώτατου ορίου των επιτρεπόμενων κατ’ έτος ημερών για μετακινήσεις εκτός έδρας των γεωτεχνικών δημοσίων υπαλλήλων, όπως έχει, ήδη, υλοποιηθεί για τους υπαλλήλους άλλων Υπουργείων, για τα πληρώματα του ΕΚΑΒ και για τους συναδέλφους γεωτεχνικούς που εργάζονται στον ΕΛΓΑ, στον ΟΠΕΚΕΠΕ και στον ΕΛΓΟ «Δήμητρα», καθώς η προβλεπόμενη ΚΥΑ για την αύξηση των ημερών μετακίνησης εκτός έδρας κατά 40 ημέρες ουδέποτε εφαρμόσθηκε μέχρι σήμερα. Και θα πρέπει, επιτέλους, να βρεθεί μία εφαρμόσιμη διαδικασία για την έκδοση νομότυπων  εντολών μετακίνησης εκτός έδρας από την 1η Ιανουαρίου του εκάστοτε έτους.
Τέλος, σας επισημαίνουμε ότι η πλημμελής άσκηση των καθηκόντων των γεωτεχνικών δημοσίων υπαλλήλων, όπως περιγράφηκε παραπάνω και με πιθανές δυσμενείς επιπτώσεις στη δημόσια υγεία, στο περιβάλλον και στην εθνική οικονομία, ενέχει νομικές και ποινικές συνέπειες για κάθε υπεύθυνο.
 
    Με τιμή,

Για την Διοικούσα Επιτροπή του Παραρτήματος
Κεντρικής Μακεδονίας του ΓΕΩΤ.Ε.Ε.

.
Ο ΠρόεδροςΔρ. Αθανάσιος Σαρόπουλος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...