Τρίτη 3 Δεκεμβρίου 2013

Ολοκληρώθηκε η προκαταβολή της Ενιαίας Ενίσχυσης για το έτος 2013 για 659.012 δικαιούχους

«Η υποβολή αίτησης ενίσχυσης, μετά τις 15 Μαΐου, οδηγεί σε μείωση 1% ανά εργάσιμη ημέρα των ποσών της ενίσχυσης»


Ενημέρωση Τσαυτάρη στον Λευτέρη Αυγενάκη.

«Εκτός περιπτώσεων ανωτέρας βίας και έκτακτων περιστατικών, η υποβολή αίτησης ενίσχυσης, μετά τις 15 Μαΐου, οδηγεί σε μείωση κατά 1% ανά εργάσιμη ημέρα των ποσών που ο κάτοχος εκμετάλλευσης θα είχε δικαίωμα να λάβει ως ενίσχυση», αναφέρει ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Αθανάσιος Τσαυτάρης, σε έγγραφό του που διαβιβάστηκε στην Βουλή, απαντώντας σε παρέμβαση του Βουλευτή Ηρακλείου της Ν.Δ. κ. Ελευθερίου Αυγενάκη, για την καταβολή της ενιαίας ενίσχυσης σε όσους υπέβαλαν αιτήσεις εκπρόθεσμα.


Σύμφωνα με το άρθρο 56 του Καν. (ΕΚ) 73/2009, οι γεωργοί υποβάλλουν αίτηση ενίσχυσης δυνάμει του καθεστώτος Ενιαίας Ενίσχυσης έως την ημερομηνία, την οποία ορίζουν τα νέα Κράτη Μέλη, το αργότερο, πάντως, μέχρι τις 15 Μαΐου. Ως εκ τούτου, καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων ενίσχυσης και των δικαιολογητικών εγγράφων είναι η 15η Μαΐου.

«Εκτός περιπτώσεων ανωτέρας βίας και έκτακτων περιστατικών, η υποβολή αίτησης ενίσχυσης, μετά τις 15 Μαΐου, οδηγεί σε μείωση κατά 1% ανά εργάσιμη ημέρα των ποσών που ο κάτοχος εκμετάλλευσης θα είχε δικαίωμα να λάβει ως ενίσχυση, εάν η αίτηση είχε υποβληθεί εμπρόθεσμα. Σε περίπτωση καθυστέρησης μεγαλύτερης των 25 ημερολογιακών ημερών (δηλαδή υποβολής της αίτησης μετά τις 10 Ιουνίου), η αίτηση θεωρείται απαράδεκτη», όπως ενημερώνει ο Υπουργός κ. Αθ. Τσαυτάρης

«Σημειώνεται ότι για τους δικαιούχους, οι οποίοι δεν υπέβαλλαν την αίτηση ενίσχυσης μέχρι τις 15 Μαΐου, εφαρμόζεται η μείωση του 1%, στην περίπτωση κατά την οποία τα έγγραφα, οι συμβάσεις ή οι δηλώσεις που πρέπει να υποβληθούν από αυτούς στους αρμόδιους φορείς συνιστούν συστατικό στοιχείο της επιλεξιμότητας για τη συγκεκριμένη ενίσχυση και δεν υποβληθούν εμπρόθεσμα, δηλαδή μέχρι τις 31 Μαΐου. Στην περίπτωση αυτή, η μείωση επιβάλλεται επί του καταβλητέου ποσού για τη σχετική ενίσχυση.»

Τέλος, ο Υπουργός ενημερώνει τον κ. Λευτέρη Αυγενάκη ότι «στις 31/10/2013 έγινε η πληρωμή της προκαταβολής της Ενιαίας Ενίσχυσης για το έτος 2013 για 659.012 δικαιούχους, με το ποσό των 972.890.855,29 €.»

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...