Πέμπτη 29 Αυγούστου 2013

Προοπτικές απασχόλησης στον αγροτικό τομέα μέσω ΤΟΠΣΑ στα Τρίκαλα

Τη δυνατότητα σε ανέργους αλλά και σε ασφαλισμένους του ΟΓΑ με χαμηλό αγροτικό εισόδημα, να αποκτήσουν τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες (μέσω κατάρτισης) για να ενταχθούν στην αγορά εργασίας και να αξιοποιήσουν τις δυνατότητες του Νομού στον πρωτογενή τομέα δίνει η Αναπτυξιακή Σύμπραξη Κοινωνική Τρικαλινή Πολιτεία στο πλαίσιο των Τοπικών Σχεδίων Απασχόλησης. Το πρόγραμμα στηρίζεται στη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το πρόγραμμα ενίσχυσης της απασχόλησης στον αγροτικό τομέα υλοποιείται από την Αναπτυξιακή Σύμπραξη Κοινωνική Τρικαλινή Πολιτεία.Το πρόγραμμα ενίσχυσης της απασχόλησης στον αγροτικό τομέα υλοποιείται από την Αναπτυξιακή Σύμπραξη Κοινωνική Τρικαλινή Πολιτεία.

Ειδικότερα, προβλέπεται η στοχευόμενη επιλογή 60 ανέργων ατόμων από την περιοχή του Νομού Τρικάλων, στην πλειοψηφία τους γυναίκες, ώστε να αντιμετωπιστεί ο υψηλός δείκτης ανεργίας τους στις περιοχές που εστιάζει το σχέδιο, ενώ έμφαση δίνεται και στην ενίσχυση της προώθησης των νέων με το 50% των ωφελούμενων ανέργων να είναι κάτω το 25 ετών.

Πιο συγκεκριμένα, αναμένεται να ωφεληθούν 37 γυναίκες και 23 άντρες, συνολικά οι 30 εκ των οποίων θα είναι κάτω των 25 ετών και οι υπόλοιποι 30 άνω των 25. Αξίζει να σημειωθεί ότι ανάμεσα στους ανέργους συμπεριλαμβάνονται νέοι επιστήμονες και ασφαλισμένοι ΟΓΑ με ατομικό εισόδημα από γεωργικές δραστηριότητες που δεν υπερβαίνει τις 3.000 ευρώ για το οικονομικό έτος 2011 το δε ατομικό, πραγματικό ή αντικειμενικό, από τις λοιπές πηγές δεν υπερβαίνει το ποσό των 9.000 ευρώ.

Αυτοί αφού επωφεληθούν των δράσεων κατάρτισης της πράξης και λάβουν την κατάλληλη προετοιμασία και επαγγελματική στήριξη μέσα από τις προβλεπόμενες ώρες συνεδρίας, θα προωθηθούν στη συνέχεια στην αγορά εργασίας ως επαγγελματίες ή ως μισθωτοί σε δυναμικούς κλάδους σχετιζόμενους με τις καλλιέργειες και τον αγροτουρισμό, που εμφανίζουν ευοίωνες προοπτικές και κρίνονται ότι μπορούν να απορροφήσουν νέο εργατικό δυναμικό στην περιοχή.

Η υλοποίηση έτσι  τμημάτων κατάρτισης 91 ωρών το καθένα (συμπεριλαμβανομένης της πρακτικής άσκησης) στα αντικείμενα των πράσινων καλλιεργειών, της μεταποίησης και εμπορίας τοπικών αγροτικών προϊόντων και των ειδικών εναλλακτικών μορφών τουρισμού (αγροτουρισμός – οικοτουρισμός) αποσκοπούν στην επαγγελματική τους προετοιμασία.

Στόχος της προτεινόμενης παρέμβασης με τίτλο «Αειφορική Ανάπτυξη Τρικάλων» που καταθέτει η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Κοινωνική Τρικαλινή Πολιτεία» είναι η προώθηση της κοινωνικής συνοχής στην περιοχή του Νομού Τρικάλων μέσα από την επίτευξη της σύζευξης της προσφοράς και της ζήτησης στην αγορά εργασίας, με εστίαση στην αντιμετώπιση του μεγάλου αριθμού ανέργων, στη λογική της Κατηγορίας Πράξης «Τοπικά σχέδια για την απασχόληση, προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας», που εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007- 2013», του Άξονα Προτεραιότητας 7 («Διευκόλυνση της πρόσβασης στην Απασχόληση στις 8 περιφέρειες σύγκλισης»), της Θεματικής Προτεραιότητας «Υλοποίηση ενεργών και προληπτικών μέτρων στην αγορά εργασίας» και σύμφωνα με την από 17/04/2012 και με Α.Π. 1874, Κωδικός Πρόσκλησης 053, Πρόσκληση της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

Συντονιστής εταίρος της Αναπτυξιακής Σύμπραξης είναι η εταιρεία ΔΑΣΤΑΜΑΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ Σύμβουλοι Επιχειρήσεων και Περιβάλλοντος και ως εταίροι μετέχουν ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Τρικάλων – Ένωση,  το ΚΕΚ ΔΙΑΣ Ε.Π.Ε. και η  Αειφορική Αναπτυξιακή Μεσογείου ΜΚΟ. Στόχος της αναπτυξιακής σύμπραξης είναι  να εντάξει ομάδα 60 ατόμων – ανέργων στην τοπική αγορά εργασίας, δημιουργώντας έτσι παράδειγμα για μια συνολικότερη πολιτική στον εν λόγω τομέα.

Για το σκοπό αυτό τις επόμενες ημέρες θα ακολουθήσει εναρκτήρια ημερίδα που θα παρουσιαστεί ενδελεχώς  ο σκοπός και το Σχέδιο Δράσης της Αναπτυξιακής Σύμπραξης.

Περισσότερες πληροφορίες θα αναρτηθούν προσεχώς στον ιστότοπο: www.aeiforiki.eu  

agronews.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...