Παρασκευή 9 Αυγούστου 2013

Ξεκινούν μαθήματα αγροτικού προσανατολισμού

Ευκαιρία σε χιλιάδες ανέργους να γίνουν αγρότες δίνει ο οργανισμός ΕΛΓΟ-Δήμητρα.

Ξεκινά άμεσα η υλοποίηση προγραμμάτων επιδοτούμενης κατάρτισης ύψους 20 εκ. ευρώ σε 7.000 ανέργους και 1.500 αυτοαπασχολούμενους και υποαπασχολούμενους στον αγροτικό τομέα σε 8 περιφέρειες της χώρας.
Ξεκινούν μαθήματα αγροτικού προσανατολισμού
Οι καταρτιζόμενοι θα παρακολουθήσουν πρόγραμμα διάρκειας 200 ωρών και το ποσό της επιδότησης κυμαίνεται από 900 έως 1.000 ευρώ. Μέσα από τάξεις που θα στηθούν στις περιφέρειες που εντάσσονται στο πρόγραμμα θα μπορούν οι καταρτιζόμενοι να παρακολουθήσουν μαθήματα για καλλιέργειες κηπευτικών, δενδρώδεις καλλιέργειες, αρωματικά και φαρμακευτικά φυτά, μελισσοκομία, παραγωγή τυροκομικών και γαλακτομικών προϊόντων κ.λπ.
Ανοίγεται έτσι ένας δρόμος επαγγελματικής αποκατάστασης αλλά και μία εναλλακτική πηγή εισοδήματος για όσους θέλουν να ασχοληθούν με τη γεωργία και την κτηνοτροφία. Η τάση για την επιστροφή στην ύπαιθρο ενισχύεται, καθώς όλο και περισσότεροι άνεργοι αναζητούν απασχόληση.
Η παρατηρούμενη αυτή τάση επιστροφής κυρίως νέων ανθρώπων στην ύπαιθρο προς αναζήτηση επαγγελματικής διεξόδου, ως συνέπεια της οικονομικής κρίσης, αποτέλεσε αφορμή για την επιλογή και επεξεργασία ενός νέου προγράμματος με θέμα «Αναβάθμιση επαγγελματικών δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού μέσω κατάρτισης στον πρωτογενή τομέα» που θα υλοποιηθεί στις Περιφέρειες Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης, Βορείου Αιγαίου, Δυτικής Ελλάδας, Ηπείρου, Θεσσαλίας, Ιονίων Νήσων, Κρήτης και Πελοποννήσου.
Σε κάθε περιφέρεια έχει διαμορφωθεί το κατάλληλο εκπαιδευτικό πρόγραμμα ανάλογα με το τι παράγει η κάθε περιοχή
Σε κάθε περιφέρεια έχει διαμορφωθεί το κατάλληλο εκπαιδευτικό πρόγραμμα ανάλογα με το τι παράγει η κάθε περιοχή
Στο πλαίσιο αυτού του προγράμματος ο οργανισμός ΕΛΓΟ - Δήμητρα ξεκινά άμεσα την υλοποίηση 347 προγραμμάτων επιδοτούμενης κατάρτισης, συνολικού ύψους 20 εκ. ευρώ, σε 7.000 ανέργους και 1.500 αυτοαπασχολούμενους και υποαπασχολούμενους στις 8 συγκεκριμένες περιφέρειες της χώρας.


Σε ποιους απευθύνεται το πρόγραμμα

Οι δικαιούχοι κατατάσσονται σε δύο κατηγορίες βάσει του καθεστώτος απασχόλησής τους:
Στην πρώτη κατηγορία εντάσσονται άνεργοι και άνεργες που διαθέτουν κάρτα ανεργίας και σκοπεύουν να δραστηριοποιηθούν στον αγροτικό τομέα.
Ξεκινούν μαθήματα αγροτικού προσανατολισμού
Στη δεύτερη κατηγορία εντάσσονται οι αυτοαπασχολούμενοι (μέλη αγροτικών συνεταιρισμών) και υποαπασχολούμενοι στον αγροτικό τομέα με προϋποθέσεις: α) να έχουν εισόδημα από αγροτική δραστηριότητα και β) το συνολικό ετήσιο οικογενειακό εισόδημά τους να μην υπερβαίνει το αντίστοιχο όριο της φτώχειας, ανάλογα με τον αριθμό των οικογενειακών μελών, όπως αυτό ορίζεται κατ΄ έτος από την ΕΛΣΤΑΤ.
Για την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής δεν υπάρχει ηλικιακός περιορισμός.
Στόχοι του προγράμματος
Ενίσχυση των προσόντων των ανέργων που επιθυμούν να απασχοληθούν στον πρωτογενή τομέα.
Απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων που απαιτούνται για την παραμονή και τη βελτίωση των θέσεων εργασίας των αυτοαπασχολούμενων και υποαπασχολούμενων στον πρωτογενή τομέα.
Ασκηση προληπτικής πολιτικής στην αγορά εργασίας για την αντιμετώπιση της επισφάλειας των θέσεων εργασίας στον αγροτικό τομέα.
Τα προβλήματα που επιδιώκεται να αντιμετωπισθούν με τα προγράμματα είναι:
η καταπολέμηση της ανεργίας
η χαμηλή προτεραιότητα που δίνουν οι αυτοαπασχολούμενοι/υποαπασχολούμενοι στον αγροτικό τομέα στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων τους και συνακόλουθα της γνώσης ως στοιχείου της εργασίας,
η εύθραυστη αγροτική επιχειρηματικότητα που μεταφράζεται σε φόβο αποτυχίας, χαμηλές επενδύσεις και μικρό βαθμό καινοτομίας και εξωστρέφειας,
η δυσκαμψία που παρουσιάζουν οι αυτοπασχολούμενοι στον αγροτικό τομέα στην προσπάθειά τους να προσαρμοστούν στις μεταβολές των αγορών.
200 ώρες η συνολική διάρκεια των σεμιναρίων
Οι καταρτιζόμενοι θα παρακολουθήσουν πρόγραμμα συνολικής διάρκειας 200 ωρών (120 ώρες θεωρία και 80 ώρες πρακτική) και το ποσό με το οποίο θα επιδοτηθούν, ανάλογα με την κατηγορία που εμπίπτουν, κυμαίνεται από 900 έως 1.000 ευρώ.
Η συνολική διάρκεια της κατάρτισης για κάθε ημέρα δεν θα ξεπερνά τις 8 ώρες, συμπεριλαμβανομένων των διαλειμμάτων. Ο αριθμός των καταρτιζομένων κάθε προγράμματος θα ανέρχεται σε 25 άτομα το μέγιστο ανά τμήμα. Η ημερήσια διάρκεια υλοποίησης κάθε προγράμματος για το θεωρητικό μέρος θα είναι το ανώτερο έξι ώρες. Επιτρέπεται η απουσία των καταρτιζομένων σε ποσοστό 10% επί της συνολικής διάρκειας των ωρών του κάθε προγράμματος που θα συμμετάσχουν.
Σε κάθε περιφέρεια έχει διαμορφωθεί το κατάλληλο εκπαιδευτικό πρόγραμμα ανάλογα με το τι παράγει η κάθε περιοχή και σε τι ξεχωρίζει ως προς την καλλιέργεια ή την κτηνοτροφική παραγωγή.
Η εκπαιδευτική ύλη θα αφορά τα κηπευτικά, τις δενδρώδεις καλλιέργειες, τα αρωματικά και φαρμακευτικά φυτά, τη μελισσοκομία, την παραγωγή τυροκομικών και γαλακτομικών προϊόντων κ.λπ.
Οι καταρτιζόμενοι θα υποβληθούν σε αξιολόγηση τόσο κατά τη διάρκεια υλοποίησης του προγράμματος, όσο και μετά την ολοκλήρωσή του. Μετά την επιτυχή αξιολόγηση θα δίνεται σε κάθε καταρτιζόμενο βεβαίωση παρακολούθησης. Οι χώροι των μαθημάτων θα είναι είτε τα παραρτήματα του οργανισμού «ΔΗΜΗΤΡΑ», είτε θα ενοικιαστούν αίθουσες. Πέρα, όμως, από τις τάξεις που θα στηθούν, ο «ΔΗΜΗΤΡΑ» ετοιμάζεται να «κατασκευάσει» και μία ιστοσελίδα στο Διαδίκτυο, μέσα από την οποία αυτός που θα έχει ολοκληρώσει την εκπαίδευσή του και θα περνά στην πράξη θα μπορεί να απευθύνεται για περαιτέρω συμβουλές.


Οι περιφέρειες όπου θα υλοποιηθεί το πρόγραμμα

Η υλοποίηση του πρακτικού μέρους του προγράμματος κατάρτισης θα πραγματοποιηθεί σε συνεργαζόμενες επιχειρήσεις ή εταιρείες και φορείς του ιδιωτικού τομέα, οι οποίες σχετίζονται με το αντικείμενο κατάρτισης. Θα αξιοποιηθούν σημαντικά οι ενώσεις αγροτικών συνεταιρισμών που συμμετέχουν ως συνεργαζόμενοι φορείς. Οι συνεργαζόμενες επιχειρήσεις στις οποίες θα πραγματοποιηθεί η πρακτική άσκηση των καταρτιζομένων, θα λαμβάνουν αμοιβή.
Αναλυτικά οι περιφέρειες που θα υλοποιηθεί το πρόγραμμα των επιδοτούμενων σεμιναρίων είναι οι εξής:
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης: Εβρος, Ξάνθη, Ροδόπη, Καβάλα, Δράμα.
Θεσσαλίας: Λάρισα, Καρδίτσα, Μαγνησία, Τρίκαλα.
Ηπείρου: Ιωάννινα, Θεσπρωτία, Πρέβεζα, Αρτα.
Ιονίων Νήσων: Κέρκυρα, Κεφαλονιά, Ζάκυνθος, Λευκάδα.
Δυτικής Ελλάδας: Αιτωλοακαρνανία, Αχαΐα, Ηλεία.
Πελοποννήσου: Αργολίδα, Αρκαδία, Κορινθία, Λακωνία, Μεσσηνία.
Κρήτης: Ηρακλείου, Χανίων, Λασιθίου, Ρεθύμνου.
Βόρειο Αιγαίο: Λέσβος, Χίος, Σάμος.
ΠΟΥ ΘΑ ΑΠΕΥΘΥΝΘΩ
Η υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στο πρόγραμμα θα γίνεται online μέσω της ιστοσελίδας του ΕΛΓΟ www.elgo-dimitra.gr. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται για περισσότερες πληροφορίες στο τηλ: 210 8821404-6ΚΩΣΤΑΣ ΝΑΝΟΣ / ETHNOS.GR

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...