Πέμπτη 8 Αυγούστου 2013

Μοχλός ανάπτυξης οι επιτραπέζιες ελιές και όχι το ελαιόλαδο

Οι επιτραπέζιες ελιές και όχι το ελαιόλαδο είναι, τουλάχιστον σε αυτήν τη φάση, ο βασικός μοχλός ανάπτυξης και διεθνούς επέκτασης για τις επιχειρήσεις επεξεργασίας και τυποποίησης ελαιουργικών προϊόντων, που βελτίωσαν το 2012 τις επιδόσεις τους, σε αντίθεση με τους άλλους τομείς της ελληνικής βιομηχανίας τροφίμων. 

Παρά τους ισχυρισμούς περί του αντιθέτου, ο επιχειρηματικός τομέας της τυποποίησης ελαιολάδου μάλλον εξασθενεί, παρά ενισχύεται, καθώς η εγχώρια οικονομική κρίση και η αβεβαιότητα που επικρατεί παγκοσμίως για τις οικονομικές εξελίξεις στρέφει ολοένα και περισσότερους καταναλωτές στα φθηνότερα του ελαιολάδου φυτικά έλαια.

Το φαινόμενο αυτό δεν είναι ελληνικό, αλλά πανευρωπαϊκό και εκκινεί από τις ίδιες, τις μεγαλύτερες στον κόσμο καταναλώτριες ελαιολάδου χώρες, την Ισπανία, την Ιταλία και την Ελλάδα, όπως επισημαίνει ο διεθνής οργανισμός Oil World, που χαρακτηρίζει άνευ προηγουμένου τη στροφή αυτή του καταναλωτικού κοινού των χωρών του ευρωπαϊκού Νότου στα σπορέλαια. Ειδικότερα για την ελαιοκομική περίοδο που λήγει στο τέλος Σεπτεμβρίου του 2013, η συνολική κατανάλωση ελαιολάδου στην Ευρωπαϊκή Ένωση εκτιμάται ότι θα είναι μειωμένη κατά 13%, παρουσιάζοντας πρωτοφανή εδώ και δεκαετίες πτώση.

Στις συνθήκες αυτές η ελληνική βιομηχανία επεξεργασίας, παραγωγής και τυποποίησης ελαιολάδου, πηρηνελαίου και επιραπέζιων ελιών φαίνεται να συνεχίζει, υπό δυσχερέστατους όρους, τις προσπάθειες να επεκταθεί εξαγωγικά, κυρίως σε χώρες που δεν πλήττονται ακόμη έντονα από την οικονομική κρίση, αποσπώντας μερίδια από τους κατά πολύ ισχυρότερους και πολλαπλάσιου μεγέθους αντίστοιχους επιχειρηματικούς τομείς της Ιταλίας και της Ισπανίας. Ο όγκος της επεξεργασίας, παραγωγής και τυποποίησης παρθένου ελαιολάδου στην Ελλάδα αυξήθηκε το πρώτο πεντάμηνο του 2013 κατά 8% (+69,6% τον Ιανουάριο, +4,5% τον Φεβρουάριο, -18,8% τον Μάρτιο, +2,7% τον Απρίλιο και -36,2% τον Μάιο), καθώς το 2012, σε ετήσια βάση, είχε παρουσιάσει μείωση άνω του 10%. Αντιθέτως, η παραγωγή εξευγενισμένων ελαίων το πρώτο πεντάμηνο του 2013 μειώθηκε κατά 9,85% (+48,6% τον Ιανουάριο, -8,6% τον Φεβρουάριο, -20,0% τον Μάρτιο, -6,5% τον Απρίλιο και -37,2% τον Μάιο).

«Η χρηματοδοτική ασφυξία που πνίγει τις επιχειρήσεις και η αδυναμία ουσιαστικής προβολής και ανάδειξης του ελληνικού ελαιολάδου στις αγορές του εξωτερικού κάνουν πολύ πιο δύσκολα τα πράγματα» αναφέρει, μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο Γιώργος Ανδρεαδάκης, πρόεδρος του Συνδέσμου Τυποποιητών Ελαιολάδου Κρήτης, όπου λόγω ανομβρίας και ασθένειας των δένδρων η πρωτογενής παραγωγή ελαιολάδου την επόμενη ελαιοκομική σεζόν θα είναι σημαντικά μειωμένη, σε βαθμό που να πιθανολογείται η κάλυψη μέρους των αναγκών της εγχώριας αγοράς από εισαγόμενα ελαιόλαδα.

Η κρητική ελαιοπαραγωγή αντιπροσωπεύει τουλάχιστον το 1/3 της συνολικής ελαιοπαραγωγής της χώρας και ο βιομηχανικός τομέας αναμένεται να δεχθεί ισχυρό πλήγμα από τις ζημιές που έχει υποστεί η παραγωγή του νομού Ηρακλείου. Επιπροσθέτως, σύμφωνα με τον Γιώργο Ανδρεαδάκη «οι Ιταλοί και Ισπανοί μεγαλέμποροι και μεταποιητές ελαιολάδου συνεχίζουν να υπονομεύουν με πολλούς τρόπους την ανάπτυξη του ελληνικού βιομηχανικού τομέα ελαιολάδου», ώστε να τον θέσουν εκτός μάχης στη διεθνή αγορά. «Αντί να αναπτυχθεί διεθνώς, ο τομέας κινδυνεύει με συρρίκνωση», προσθέτει, επιβεβαιώνοντας ότι «όντως το καταναλωτικό κοινό στη χώρα μας, αλλά και αλλού, στρέφεται για οικονομικούς λόγους στα σπορέλαια». Η πλειοδοσία τιμών των Ισπανών και Ιταλών εμπόρων για την εξασφάλιση του ελληνικού ελαιολάδου φαίνεται να οδηγεί σε δυσβάστακτη αύξηση του μέσου κόστους της εγχώριας βιομηχανικής παραγωγής ελαιολάδου.

Οι εξελίξεις αυτές, οι οποίες ωστόσο ευνοούν μεσοπρόθεσμα την παραγωγή του φθηνότερου πυρηνέλαιου, που θεωρείται και «λάδι των φτωχών», οδηγούν ορισμένες βιομηχανικές επιχειρήσεις ελαιολάδου στην παραγωγή περισσότερων σπορελαίων εις βάρος του ελαιολάδου, αλλά και σε διεύρυνση των δραστηριοτήτων τους στην διεθνώς λιγότερο ανταγωνιστική αγορά της επεξεργασίας και τυποποίησης επιτραπέζιων ελιών, όπου πράγματι ο ελληνικός επιχειρηματικός τομέας φαίνεται να αποκτά ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα. Αρκετές επιχειρήσεις, ως γνωστόν, ενώ εστιάζουν στην παραγωγή ελαιολάδου ασχολούνται συγχρόνως με την παραγωγή σπορελαίων. Αυτές που έχουν βασικό αντικείμενο την παραγωγή επιτραπέζιων ελιών, πράγματι ισχυροποιήθηκαν σημαντικά το 2012, κατακτώντας μεγαλύτερα μερίδια σε ευρωπαϊκές και άλλες αγορές και ωθώντας ανοδικά τα συνολικά οικονομικά μεγέθη του τομέα. Ο όγκος της επεξεργασίας και τυποποίησης ελιών και των συναφών δραστηριοτήτων στην Ελλάδα εκτιμάται ότι αυξήθηκε κατά 5% το πρώτο πεντάμηνο του 2013.

Ο τομέας εμφάνισε το 2012 ως σύνολο, σε σύγκριση με το 2011, αυξημένα κατά 6% κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (54,5 εκατ. ευρώ σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία), ίσα προς το 8,3% των συνολικών εσόδων του (8,1% το 2011), σε συνθήκες αύξησης των εσόδων του κατά 3% και οριακής βελτίωσης του μεικτού περιθωρίου κέρδους του (15,3% από 15,2%), με καθοριστική τη συμβολή των κατά βάση εξαγωγικών επιχειρήσεων επιτραπέζιων ελιών. Η αύξηση των συνολικών κερδών σε λειτουργικό επίπεδο, που επέτρεψε τη μείωση των δανειακών κεφαλαίων, προήλθε κυρίως από τη συγκράτηση του κόστους της εμπορικής και της διοικητικής λειτουργίας (6,9% των εσόδων, από 7,1% το 2011), προφανώς λόγω της εστίασης σε παραδοσιακές αγορές και εμπορικά κανάλια. Οι βελτιώσεις αυτές εξουδετέρωσαν την αύξηση των χρηματοοικονομικών δαπανών των εταιρειών και οδήγησαν σε υψηλότερη τελική κερδοφορία.

Οι συνολικές πωλήσεις 93 ΑΕ και ΕΠΕ του τομέα, μεγάλου, μεσαίου και μικρού μεγέθους, τα οικονομικά στοιχεία των οποίων έχουν γίνει γνωστά, ανήλθαν το 2012 σε 651,5 εκατ. ευρώ και είναι αυξημένες κατά 19,7 εκατ. ευρώ (+3%).

Οι 93 αυτές βιομηχανικές και βιοτεχνικές εταιρείες στις 31.12.2012 διέθεταν πάγια και κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία της τάξεως του 0,7 δισ. ευρώ και, ως σύνολο, κατέγραψαν:

- Μεικτά κέρδη 99,4 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 4% (+3,4 εκατ. ευρώ).

- Κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA), ύψους 54,4 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 6% (+3,1 εκατ. ευρώ), βελτιωμένα ως ποσοστό των πωλήσεων κατά 2%.

- Κέρδη προ φόρων και τόκων (EBIT) 40,7 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 10% (+2,8 εκατ. ευρώ) και ίσα προς το 4,7% των πωλήσεων, έναντι αντίστοιχου ποσοστού 4,4% το 2011.

- Κέρδη προ φόρων 16,6 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 37% (+4,5 εκατ. ευρώ) και ίσα προς το 2,6% των πωλήσεων, έναντι αντίστοιχου ποσοστού 1,9% το 2011.

- Καθαρά κέρδη, μετά την πρόβλεψη για φόρους, ύψους 9,3 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 78% (+4,1 εκατ. ευρώ) και ίσα προς το 1,4% των πωλήσεων, έναντι αντίστοιχου ποσοστού 0,8% το 2011.

Με κριτήριο τα τελικά, καθαρά αποτελέσματα κερδοφόρες ήταν, οριακά έστω, οι 62 από τις 93 επιχειρήσεις (δύο στις τρεις), σε αντίθεση με τις υπόλοιπες 31 (μία στις τρεις), οι οποίες παρουσίασαν ζημιές.

Τα συνολικά ίδια κεφάλαια των 93 επιχειρήσεων (290,2 εκατ. ευρώ) είναι αυξημένα το 2012 κατά 3% (+9,5 εκατ. ευρώ, εν μέρει λόγω της λογιστικής αναπροσαρμογής μέρους των παγίων), σε συνθήκες μείωσης του συνόλου των απασχολουμένων κεφαλαίων (680 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης) κατά 1% (-4,7 εκατ. ευρώ). Η αναλογία των ιδίων κεφαλαίων προς τα συνολικά κεφάλαια αυξήθηκε σε 42,7% το 2012, από 41% το 2011. Συγχρόνως, οι συνολικές υποχρεώσεις τους (389,8 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης) μειώθηκαν κατά 3,5% (-14,2 εκατ. ευρώ).

Αυτά προκύπτουν από την επεξεργασία των ισολογισμών τους, σύμφωνα με στοιχεία που αντλήθηκαν από το CD-ROM «Ελληνική Βιομηχανία 2012-2013», το ΓΕΜΗ, την Icap Group, το www.inr.gr και τους διαδικτυακούς ιστότοπους και τις αρμόδιες υπηρεσίες των ίδιων των επιχειρήσεων, οι περισσότερες από τις οποίες οφείλουν σημαντικό μέρος του κύκλου εργασιών τους σε παράπλευρες, συμπληρωματικές δραστηριότητες, συμπεριλαμβανομένης της διάθεσης ελαιολάδου σε χύμα μορφή.

Δεν συμπεριλαμβάνονται σε αυτές, άλλες εταιρείες του ευρύτερου ελαιουργικού τομέα οι οποίες παράγουν κατά κύριο λόγο σπορέλαια ή κατά βάση διαθέτουν ελαιόλαδο χύμα και είναι γνωστό ότι οφείλουν μικρό μόνο μέρος των εσόδων τους σε τυποποιημένο ελαιόλαδο, ούτε Ενώσεις Γεωργικών Συνεταιρισμών, που επίσης ασχολούνται εκτεταμένα με τον τομέα.

Αναλυτικότερα, οι 93 αυτές επιχειρήσεις (και τέσσερις ακόμη με πρώτη εταιρική χρήση ή διαθέσιμα στοιχεία μόνο για το 2012), που έχουν βασικό αντικείμενο την παραγωγή, επεξεργασία και τυποποίηση ελαιολάδου, πηρηνελαίου και επιτραπέζιων ελιών, αλλά ασχολούνται συγχρόνως με την παραγωγή ή την εμπορία σειράς άλλων τροφίμων και άλλων προϊόντων, μη εξαιρουμένων των σπορελαίων, κατέγραψαν:

Η ΑΓΡΟ.ΒΙ.Μ. ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ (στη Μεσσηνία επεξεργάζεται και τυποποιεί ελαιόλαδο και ελιές) έσοδα 26,41 εκατ. ευρώ.

Η ΑΓΡΟΚΑΝ ΕΛΛΑΣ AE ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (Πιερία, ελιές) έσοδα 0,65 εκατ. ευρώ.

Η ΑΓΡΟΤΙΚΗ AE ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Αττική, ελαιόλαδο και πυρηνέλαιο) έσοδα 23,21 εκατ. ευρώ.

Η ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΩΣΚΕΛΗ AΒΕ (Χανιά, ελαιόλαδο) έσοδα 0,96 εκατ. ευρώ.

Η ΑΛΕΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΕ (Λακωνία, ελαιόλαδο και ελιές) έσοδα 2,11 εκατ. ευρώ.

Η ΑΜΑΛΘΕΙΑ ΑΕ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Αιτωλοακαρνανία, ελιές και ελαιόλαδο) έσοδα 10,96 εκατ. ευρώ.

Η ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΟΥ Ι. Π. ΥΙΟΙ ANOLIVE ΑΕ ΕΛΑΙΩΝ (Φωκίδα, ελιές) έσοδα 5,17 εκατ. ευρώ.

Η ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΤΡΟΦΙΜΑ ΑΕΒΕ (Αχαΐα, ελιές και ελαιόλαδο) έσοδα 1,07 εκατ. ευρώ.

Η ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ ΖΕΒ. ΑΕ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ (Ηράκλειο, ελαιόλαδο) έσοδα 0,66 εκατ. ευρώ.

Η ΒΑΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΑ ΑΕ (Φθιώτιδα, ελιές και ελαιόλαδο) έσοδα 1,21 εκατ. ευρώ.

Η ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΕΜΜ. ΑΕ ΕΛΑΙΟΥΡΓΕΙΟ (Λασίθι, ελαιόλαδο) έσοδα 0,58 εκατ. ευρώ.

Η ΒΙΟ ΚΡΗΤΙΚΑ ΕΛΑΙΟΛΑΔΑ EΠΕ (Λασίθι, ελαιόλαδο - πρώτη εταιρική χρήση το 2012) έσοδα 0,52 εκατ. ευρώ.

Η ΓΑΙΑ ΤΡΟΦΙΜΑ ΑΒΕΕ (Αιτωλοακαρνανία, ελαιόλαδο και ελιές) έσοδα 10,54 εκατ. ευρώ.

Η ΓΕΡΕΝΤΕΣ Ν. GEROLIVE ΑE (Φθιώτιδα, ελιές) έσοδα 0,60 εκατ. ευρώ

Η ΓΕΩΡΓΟΥΔΗΣ ΑΕ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΌΝΤΩΝ (Μαγνησία, ελιές) έσοδα 4,92 εκατ. ευρώ.

Η ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ Χ. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΕ (Χανιά, ελαιόλαδο και πυρηνέλαιο) έσοδα 2,34 εκατ. ευρώ.

Η ΔΕΑΣ AE ΕΛΑΙΩΝ & ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Χαλκιδική, ελιές) έσοδα 35,08 εκατ. ευρώ

Η ΔΡΑΓΩΝΑ Α. ΑΦΟΙ AE ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Μεσσηνία, ελαιόλαδο και ελιές) έσοδα 1,41 εκατ. ευρώ.

Η ΕΛ.ΚΕ. ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ (Μαγνησία, πυρηνέλαιο) έσοδα 2,59 εκατ. ευρώ.

Η ΕΛΑΙΟΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΑΕ (Ρέθυμνο, πυρηνέλαιο) έσοδα 2,07 εκατ. ευρώ

Η ΕΛΑΙΟΚΡΗΤΗ AΕ (Πιερία, ελαιόλαδο) έσοδα 1,23 εκατ. ευρώ

Η ΕΛΑΙΟΥΡΓΕΙΑ ΠΡΕΒΕΖΗΣ AE (Πρέβεζα, πυρηνέλαιο) έσοδα 1,78 εκατ. ευρώ.

Η ΕΛΑΙΟΥΡΓΕΙΑ ΦΟΙΝΙΚΙΑΣ AΒΕE (Ηράκλειο, πυρηνέλαιο) έσοδα 0,69 εκατ. ευρώ

Η ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ABEE (Λέσβος, πυρηνέλαιο) έσοδα 0,68 εκατ. ευρώ.

Η ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΑΙ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Μ. ΚΟΥΦΑΚΗΣ AΕ (Μαγνησία, πυρηνέλαιο) έσοδα 1,02 εκατ. ευρώ.

Η ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΕΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ AΕ (Λασίθι, πυρηνέλαιο) έσοδα 0,53 εκατ. ευρώ

Η ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΑΤΡΩΝ ΑΕ (Αχαΐα, πυρηνέλαιο) έσοδα 2,28 εκατ. ευρώ.

Η ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΗ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΑΒΕΕ (Βοιωτία, πυρηνέλαιο) έσοδα 1,94 εκατ. ευρώ.

Η ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΗ ΗΛΕΙΑΣ ΑΕ (Ηλεία, πυρηνέλαιο) έσοδα 3,68 εκατ. ευρώ.

Η ΕΛΑΝΘΗ ΑΒΕΕ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, πιθανότατα μεγαλύτερη ελληνική βιομηχανία τυποποίησης ελαιολάδου - μέλος του διεθνούς ομίλου Unilever, η οποία παραδίδει τα προϊόντα της σε άλλη εταιρεία του ομίλου της και προφανώς εισπράττει αμοιβές facon (Αττική, ελαιόλαδο και ελιές), έσοδα 8,35 εκατ. ευρώ.

Η ΕΛΗ ΑΕ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΑΙΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ (Πρέβεζα, ελιές) έσοδα 2,27 εκατ. ευρώ.

Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΚΛΕΚΤΑ ΕΛΑΙΑ ΑΕ (Κορινθία, ελαιόλαδο και ελιές) έσοδα 17,56 εκατ. ευρώ.

Η ΕΛΣΑΠ ΑΒΕΕ ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Αργολίδα, πυρηνέλαιο και ελαιόλαδο) έσοδα 3,57 εκατ. ευρώ.

Η ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ AE (Αχαΐα, ελαιόλαδο) έσοδα 3,59 εκατ. ευρώ.

Η ΕΥΟΣΜΟΣ ΑΕ ΕΛΑΙΩΝΕΣ ΜΙΧΑΛΑΚΗ (Ρέθυμνο, ελαιόλαδο) έσοδα 2,90 εκατ. ευρώ

Η ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΕ (Ηράκλειο, ελαιόλαδο) έσοδα 1,31 εκατ. ευρώ.

Η ΕΥΡΩΑΜΕΡΙΚΑΝΑ ΕΛΛΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΕ (Λακωνία, ελιές και ελαιόλαδο) έσοδα 0,94 εκατ. ευρώ.

Η ΖΑΧΑΡΙΟΥΔΑΚΗΣ Κ. AE ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (Βοιωτία, πυρηνέλαιο) έσοδα 0,82 εκατ. ευρω.

Η ΗΛΙΔΑ ΑΒΕΕ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΑΙΩΝ (Αιτωλοακαρνανία, ελιές) έσοδα 1,92 εκατ. ευρώ.

Η ΙΝΤΕΑΛ ΜΑΥΡΙΔΗΣ - ΧΙΜΟΣ ΑΕΒΕ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Μαγνησία, ελιές) έσοδα 6,27 εκατ. ευρω.

Η ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ Κ. ΑΒΕΕ ΒΡΩΣΙΜΩΝ ΕΛΑΙΩΝ (Θεσσαλονίκη, ελιές) έσοδα 17,59 εκατ. ευρώ.

Η ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ Ι. ΑΦΟΙ AΕ (Μαγνησία, ελιές) έσοδα 5,89 εκατ. ευρώ

Η ΚΑΝΤΙΚΟΣ ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΑ ΠΗΛΙΟΥ AΕBE (Μαγνησία, ελαιόλαδο) έσοδα 0,88 εκατ. ευρώ

Η ΚΑΣΕΛΛ ΑΒΕΕ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ (Λακωνία, ελαιόλαδο) έσοδα 1,23 εκατ. ευρώ

Η ΚΕΦΑΛΑΣ ΣΠΑΡΤΗ AΕ (Λακωνία, ελαιόλαδο και ελιές) έσοδα 1,17 εκατ. ευρώ

Η ΚΟΡΔΑΤΟΣ Ι. ΑΒΕΕ (Αιτωλοακαρνανία, ελιές) έσοδα 7,19 εκατ. ευρώ

Η ΚΟΥΦΑΚΗ ΑΦΟΙ ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΑΙ ΑΚΡΟΝΑΥΠΛΙΑΣ ΑΒΕ (Αργολίδα, πυρηνέλαιο) έσοδα 2,43 εκατ. ευρώ

Η ΚΡΗΤΕΛ ΑΦΟΙ ΚΑΡΓΑΚΗ ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΗ ΑΕ (Ηράκλειο, ελαιόλαδο) έσοδα 1,96 εκατ. ευρώ

Η ΚΥΚΛΩΠΑΣ ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΟ Α. ΚΕΛΙΔΗ ΑΕ (Έβρος, ελαιόλαδο) έσοδα 0,32 εκατ. ευρώ.

Η ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ OLYMP AE (Πιερία, ελιές και ελαιόλαδο) έσοδα 30,10 εκατ. ευρώ

Η ΛΑΔΑΣ Δ. Ι. ΑΒΕΕ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (Χαλκιδική, ελιές) έσοδα 3,15 εκατ. ευρώ

Η ΛΑΤΖΙΜΑΣ ΑΒΕΤΕ ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΗ (Ρέθυμνο, ελαιόλαδο) έσοδα 8,30 εκατ. ευρώ.

Η ΛΥΡΑΚΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΑΕΒΕ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ (Λασίθι, ελαιόλαδο και ελιές) έσοδα 1,53 εκατ. ευρώ

Η ΛΥΧΝΑΡΑΣ ΒΕΡΓΙΝΑ ΑΕ ΕΛΑΙΩΝ & ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ (Μαγνησία, ελιές και ελαιόλαδο) έσοδα 0,74 εκατ. ευρώ

Η ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ Ι. Κ. ΕΠΕ (Φωκίδα, ελιές) έσοδα 1,86 εκατ. ευρώ

Η ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΑΕ (Μεσσηνία, πυρηνέλαιο) έσοδα 1,79 εκατ. ευρώ

Η ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΗ ΓΗ ΕΠΕ (Μεσσηνία, ελαιόλαδο) έσοδα 1,05 εκατ. ευρώ

Η ΜΙΝΕΡΒΑ ΑΕ ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, πιθανότατα μεγαλύτερη εξαγωγική ελληνική βιομηχανία τυποποιημένου ελαιολάδου -μέλος του διεθνούς ομίλου Paterson Zochonis (Βοιωτία, ελαιόλαδο, πυρηνέλαιο και ελιές) έσοδα 85,04 εκατ. ευρώ

Η ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ Ι. ΚΟΛΥΜΠΑΡΙ AE (Χανιά, ελαιόλαδο) έσοδα 1,94 εκατ. ευρώ.

Η ΜΠΟΤΖΑΚΗΣ ΑΕΒΕ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ (Ηράκλειο, ελαιόλαδο) έσοδα 4,21 εκατ. ευρώ

Η ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΑ ΑΕ (Αχαΐα, πυρηνέλαιο - διαθέσιμα στοιχεία μόνο για το 2012), έσοδα 1,27 εκατ. ευρώ

Η ΟΛΙΒ ΓΟΥΕΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΗ ΑΕ (Λακωνία, ελιές και ελαιόλαδο) έσοδα 1,19 εκατ. ευρώ

Η ΟΛΥΜΠΙΑ - XENIA ΑΕ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ (Ηλεία, ελαιόλαδο και ελιές) έσοδα 7,67 εκατ. ευρώ

Η ΠΑΠΑΝΙΚΗΤΑ ΑΦΟΙ ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΗ ΑΕ (Χαλκιδική, ελιές) έσοδα 1,35 εκατ. ευρώ

Η ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ ΑΒΕΕ ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Λακωνία, ελαιόλαδο) έσοδα 0,89 εκατ. ευρώ

Η ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Θ. & ΥΙΟΣ ΑΒΕΕ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ (Αττική, ελαιόλαδο και ελιές) έσοδα 2,11 εκατ. ευρώ

Η ΠΛΑΚΑΚΗΣ Γ. ΑΕ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (Λασίθι, πυρηνέλαιο) έσοδα 1,10 εκατ. ευρώ.

Η ΠΥΡΗΝΑΣ ΑΕ ΠΥΡΗΝΕΛΑΙΟΥΡΓΙΑ ΑΣΒΕΣΤΟΠΟΙΙΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ (Μεσσηνία, πυρηνέλαιο) έσοδα 2,96 εκατ. ευρώ

Η ΡΟΗ ΑΕ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΕΩΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Εύβοια, ελιές και ελαιόλαδο) έσοδα 2,52 εκατ. ευρώ

Η ΡΟΥΣΣΗΣ Κ. Α. & ΥΙΟΙ ΑΒΕΕ (Αιτωλοακαρνανία, ελιές) έσοδα 1,12 εκατ. ευρώ

Η ΣΙΟΥΡΑΣ ΑΕ (Μαγνησία, ελιές) έσοδα 17,56 εκατ. ευρώ

Η ΣΤΡΟΦΥΛΙΑ Η. Μ. ΕΠΕ (Εύβοια, ελιές) έσοδα 8,85 εκατ. ευρώ

Η ΣΥΝΑΤΣΑΚΗΣ Χ. ΠΥΡΗΝΕΛΑΙΟΥΡΓΕΙΟΝ ΑΕΒΕ (Ρέθυμνο, πυρηνέλαιο) έσοδα 2,29 εκατ. ευρώ

Η ΤΡΙΨΑΣ ΑΕ ΒΡΩΣΙΜΩΝ ΕΛΑΙΩΝ (Αχαΐα, ελιές) έσοδα 5,91 εκατ. ευρώ

Η ΤΡΟΦΙΚΟ ΑΕ (Αιτωλοακαρνανία, ελιές) έσοδα 4,59 εκατ. ευρώ

Η ΤΣΑΤΣΟΥΛΗ ΑΦΟΙ ROYAL ΑBEΕ (Ξάνθη, ελιές) έσοδα 10,50 εκατ. ευρώ

Η ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΕ (Αιτωλοακαρνανία, ελαιόλαδο) έσοδα 0,66 εκατ. ευρώ

Η ΦΑΚΛΑΡΗ ΑΦΟΙ ΕΛΑΙΟΛΑΔΑ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΑΕ (Αργολίδα, ελαιόλαδο και ελιές) έσοδα 9,73 εκατ. ευρώ

Η ΦΟΥΦΑ Η. ΑΦΟΙ ΑΕ (Αρκαδία, ελαιόλαδο) έσοδα 4,80 εκατ. ευρώ

Η ΧΑΤΖΕΛΗΣ Κ. ΑΕ (Λακωνία, πυρηνέλαιο) έσοδα 5,08 εκατ. ευρώ

Η XATZHANΔΡΩΝΗΣ Α. Δ. ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΟ AΕ (Πιερία, πυρηνέλαιο - διαθέσιμα στοιχεία μόνο για το 2012), έσοδα 0,44 εκατ. ευρώ

Η ΧΑΤΖΗΠΕΤΡΟΥ Ν. ΣΤ. ΑΒΕΕ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Χαλκιδική, ελιές) έσοδα 0,39 εκατ. ευρώ

Η BIO SITIA ΒΙΟΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΕΣ ΣΗΤΕΙΑΣ ΑΕ (Λασίθι, ελαιόλαδο και ελιές) έσοδα 16,04 εκατ. ευρώ

Η BRETAS ΕΠΕ (Χαλκιδική, ελιές) έσοδα 13,93 εκατ. ευρώ

Η BRΕΤΑS FAMILY ABEE ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Χαλκιδική, ελιές) έσοδα 7,12 εκατ. ευρώ

Η CRETA OIL ABEE (Ηράκλειο, ελαιόλαδο) έσοδα μόλις 0,01 εκατ. ευρώ

Η CRETANET ΑΕ (Ηράκλειο, ελαιόλαδο) έσοδα 1,38 εκατ. ευρώ

Η DANCO AE ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ (Έβρος, ελιές) έσοδα 4,09 εκατ. ευρώ

Η ELMAR CRETE ABEE ΤΡΟΦΙΜΩΝ (Θεσσαλονίκη, ελαιόλαδο και πυρηνέλαιο - διαθέσιμα στοιχεία μόνο για το 2012), έσοδα 1,49 εκατ. ευρώ

Η FARMHOUSE AEBE ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Λάρισα, ελιές) έσοδα 7,72 εκατ. ευρώ

Η INTERCOMM FOODS AΕ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, πιθανότατα μεγαλύτερη ελληνική βιομηχανία εξαγωγής τυποποιημένων ελιών (Λάρισα, ελιές) έσοδα 65,20 εκατ. ευρώ

Η KARPEA ΑΕ AΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Αττική, ελαιόλαδο και ελιές) έσοδα 1,50 εκατ. ευρώ

Η NUTRIA ΑΕ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Φθιώτιδα, ελαιόλαδο και πυρηνέλαιο) έσοδα 42,41 εκατ. ευρώ

Η OLIVELLAS AE ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΑΙΩΝ (Χαλκιδική, ελιές) έσοδα 8,48 εκατ. ευρώ

Η PELOPAC ABEE ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Θεσσαλονίκη, ελιές) έσοδα 10,72 εκατ. ευρώ

Η SATIVA AΕ ΕΛΑΙΟΥ & ΕΛΑΙΩΝ (Λακωνία, ελιές) έσοδα 4,08 εκατ. ευρώ

Η TERRA CRETA ΒΙΟΜΗΧΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ AΕ (Χανιά, ελαιόλαδο) έσοδα 4,82 εκατ. ευρώ

Η αποδοτικότητα του μέσου ενεργητικού τους τη χρήση 2012 σε EBITDA, όπως προαναφέρθηκε, ανήλθε στο 8% (54,4 εκατ. ευρώ), έναντι 7,5% (51,3 εκατ. ευρώ) το 2011. 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...