Πέμπτη 4 Ιουλίου 2013

Στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης συστήνουν ομάδα για να τους πει τι σημαίνει «αγρόκτημα»

Με σκοπό να αποσαφηνιστεί τι σημαίνει αγροτική επιχείρηση ως «Αγρόκτημα»προκειμένου να γίνει η οριοθέτηση και η διάκριση των αγροτουριστικών δραστηριοτήτων όπως και η εξειδίκευση ενός νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου που θα αποσαφηνίζει τον όρο «αγρόκτημα» ως αγροτική επιχείρηση, στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης αποφάσισαν να Σύσταση Ομάδας Εργασίας για την οριοθέτηση της έννοιας του Αγροκτήματος.

Η ανακοίνωση του υπουργείου

Ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Αθανάσιος Τσαυτάρης, στο πλαίσιο της αγροτικής ανάπτυξης και της ανασυγκρότησης της υπαίθρου, συστήνει με απόφασή του ομάδα εργασίας που θα επεξεργαστεί τις προδιαγραφές και τους όρους χαρακτηρισμού μιας αγροτικής επιχείρησης ως «Αγρόκτημα» καθώς κρίνεται αναγκαία η οριοθέτηση και η διάκριση των αγροτουριστικών δραστηριοτήτων όπως και η εξειδίκευση ενός νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου που θα αποσαφηνίζει τον όρο «αγρόκτημα» ως αγροτική επιχείρηση.

Τα μέλη της Επιτροπής έχουν ως αποστολή τη μελέτη διατάξεων για τη δημιουργία αγροκτήματος, καθώς και τη δημιουργία δικτύου αγροκτημάτων, την καταγραφή των προδιαγραφών και τη θεσμοθέτηση του σήματος που θα λαμβάνουν όσες αγροτικές επιχειρήσεις πληρούν τις προϋποθέσεις ένταξης στο συγκεκριμένο πλαίσιο.
Με τη θέσπιση ειδικών νομοθετικών ρυθμίσεων με τις οποίες θα προσδιορίζονται οι όροι που διέπουν τη νόμιμη λειτουργία ενός αγροκτήματος και δικαιολογούν τη συμμετοχή του σ' ένα δίκτυο αγροκτημάτων, εκτιμάται ότι θα ενθαρρυνθεί η επιχειρηματικότητα στον Αγροτουρισμό ,θα απελευθερωθεί η δημιουργικότητα του επιχειρηματία – αγρότη, θα αναπτυχθούν οι εναλλακτικές μορφές τουρισμού, θα πιστοποιηθεί πλέον η ταυτότητα της ΑΓΡΟτουριστικής επιχείρησης.

Σκοπός είναι τα αγροκτήματα που θα συνδέονται με διάφορες γειτονικές λειτουργικές μονάδες διαφόρων ειδών (οινοποιεία, ελαιοτριβεία, μουσεία, εκκλησίες κ.α) και θα αποτελούν ένα δίκτυο αγροκτημάτων μαζί με άλλα αγροκτήματα, να αποτελούν ελκυστικό προορισμό και να ικανοποιούν κάθε επισκέπτη.

Μετά από καταγραφή και αξιολόγηση της υπάρχουσας κατάστασης σε υποδομές θα ξεκινήσει πιλοτική εφαρμογή σε υφιστάμενες μονάδες εφόσον έχουν λάβει χρηματοδότηση από διάφορα αναπτυξιακά προγράμματα του ΥΠΑΑΤ, ώστε να διαπιστωθούν οι ευκαιρίες, τα πλεονεκτήματα αλλά και οι ανάγκες τόσο σε οργανωτικό όσο και σε θεσμικό επίπεδο.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...