Κυριακή 9 Ιουνίου 2013

Ενημέρωση για τις απειλές των Εσπεριδοειδών στο Ρέθυμνο

Από το τμήμα Ποιοτικού & Φυτοϋγειονομικού ελέγχου της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης, σύμφωνα με το Δελτίο Γεωργικών Προειδοποιήσεων που εξέδωσε το ΠΚΠΦ & ΠΕ Ηρακλείου, ανακοινώνονται τα εξής όσον αφορά εχθροί των Εσπεριδοειδών:

ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ

• Για τη Μύγα Μεσογείου

Οι συλλήψεις στο δίκτυο των φερομονικών παγίδων παραμένουν υψηλές.Να συνεχιστούν οι δολωματικοί ψεκασμοί στα πορτοκάλια ποικιλίας βαλέντσια, στα γκρέιπ φρούτ και στα όψιμα μανταρίνια.
Ο δολωματικός ψεκασμός επαναλαμβάνεται σε διάστημα 7-10 ημερών.

• Για τον Διαλευρώδη

Ολοκληρώνονται οι εκκολάψεις των αυγών και παρατηρούνται τα ευαίσθητα για καταπολέμηση στάδια του διαλευρώδη.

Σε βόρειες κυρίως περιοχές της Κρήτης, ο συνδυασμός υψηλής υγρασίας και πυκνού φυλλώματος ευ-νοούν την ανάπτυξη σοβαρών προσβολών.

Καλλιεργητικά μέτρα: Απομάκρυνση λαίμαργων βλαστών και περιορισμός των αζωτούχων λιπάνσεων και αρδεύσεων.

Όπου το έντομο αναπτύσσει επιζήμιους πληθυσμούς συνιστάται ψεκασμός στο διάστημα 8-12 Ιουνίου.

Να προτιμηθούν οι θερινοί πολτοί που έχουν περιορισμένη δράση στα ωφέλιμα έντομα (παράσιτα και αρπακτικά). Οι θερινοί πολτοί χρησιμοποιούνται σε θερμοκρασίες κάτω των 32οC, σε δέντρα πουβρίσκονται σε καλή θρεπτική κατάσταση και είναι ποτισμένα.

• Για τον Εριώδη Αλευρώδη

Παρατηρούνται περιορισμένες προσβολές στη νεαρή βλάστηση.Ο εριώδης αντιμετωπίζεται κυρίως με καλλιεργητικά μέτρα όπως αυτά αναφέρονται και στον διαλευρώδη. Πρέπει να αποφεύγονται οι άστοχοι ψεκασμοί με σκευάσματα που βλάπτουν το αποκλειστικό παράσιτο που εγκαθίσταται και ελέγχει τον εριώδη, το υμενόπτερο Cales noacki.
Στις περιπτώσεις που απαιτείται κάποια εφαρμογή για την αντιμετώπιση του εριώδη ή άλλων εντόμων των εσπεριδοειδών πρέπει να γίνεται μόνο όταν είναι απαραίτητη και με σκευάσματα όσο το δυνατόν φι-λικότερα προς το παράσιτο.

• Για το ΦυλλοκνίστηΠαρατηρούνται αραιές οι πρώτες προσβολές στην τρυφερή βλάστηση.
Συνιστώνται τα καλλιεργητικά μέτρα που αναφέρονται στους αλευρώδεις και αποτρέπουν σοβαρές προ-σβολές του φυλλώματος στα δέντρα παραγωγικής ηλικίας.
− Να προστατευτούν φυτώρια και νεαρά δέντρα με ψεκασμούς κάλυψης ή και ριζοποτίσματα (imidacloprid, thiamethoxam) σε διαστήματα ανάλογα με τη διάρκεια δράσης των σκευασμάτων που
χρησιμοποιούνται.

• Για τον Τετράνυχο (Eutetranychus orientalis)

Παρατηρείται έντονη δραστηριότητα του τετράνυχου στις περιοχές που βρέθηκε (Ηράκλειο). Παρόλο που είχε εντοπιστεί η δράση του μόνο κατά την περίοδο του φθινοπώρου στην Κρήτη, φέτος εμφανίζεται για πρώτη χρονιά στις αρχές του καλοκαιριού με κινητικότητα σε όλα τα βιολογικά του στάδια. Πιθανόν επέδρασαν οι ιδιαίτερες κλιματικές συνθήκες της άνοιξης με αποτέλεσμα να ευνοηθεί η ανάπτυξη πλη-θυσμών και να προκληθούν ζημιές αυτή την περίοδο.Οι παραγωγοί που έχουν διαπιστώσει στο παρελθόν προσβολές από τον τετράνυχο, πρέπει να επιθεωρούν τα δέντρα τους και κυρίως τις λεμονιές για την παρουσία του. Ο τετράνυχος διαδίδεται κυρίως με τον ά-νεμο και με τη μεταφορά προσβεβλημένων φύλλων και καρπών.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Να γίνεται επιλογή των κατάλληλων σκευασμάτων από τις λίστες των φυτοπροστα-τευτικών δραστικών. Διαβάζετε προσεκτικά τις οδηγίες στις ετικέτες των σκευασμάτων πριν τη χρήση.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΦΑΡΜΑΚΩΝ – ΝΕΕΣ ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ: Στη λίστα των εντομοκτόνων φυτοπροστατευτικών δραστικών για τα εσπεριδοειδή προστέθηκε η δραστική spirotetramat (παρεμποδιστής βιο-σύνθεσης) για την καταπολέμηση των κοκκοειδών με δυνατότητα εφαρμογής μετά το τέλος της άνθησης στα ευαίσθητα στάδια (κινητές μορφές). Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο 2 ανά 21 ημέρες και διάστημα αναμονής πριν τη συγκομιδή 14 ημέρες.

ΤΡΙΣΤΕΤΣΑΗ ασθένεια της Τριστέτσας που οφείλεται στον ιό CTV, είναι η πιο σοβαρή ασθένεια των εσπεριδοειδών παγκοσμίως. Η διασπορά του ιού CTV γίνεται:

1. Με μολυσμένο πολλαπλασιαστικό υλικό (δενδρύλλια-εμβόλια).2. Με έντομα φορείς (αφίδες).
Ένα από τα πλέον σημαντικά μέτρα αντιμετώπισης είναι η χρήση πιστοποιημένου πολλαπλασιαστικού υλικού. Για το λόγο αυτό συστήνουμε στους καλλιεργητές εσπεριδοειδών:
1. Να μην προμηθεύονται εμβόλια από τυχαίους, παράνομους «φυτωριούχους».
2. Να μην προμηθεύονται εμβόλια από αγνώστου φυτοϋγειονομικής κατάστασης φυτείες.
3. Να προμηθεύονται δενδρύλλια και εμβόλια εσπεριδοειδών μόνο από νόμιμους φυτωριούχους, που διαθέτουν τη σχετική άδεια φυτωριακής επιχείρησης και τα δενδρύλλια να είναι εφοδιασμένα με το σχετικό φυτοϋγειονομικό διαβατήριο και την ετικέτα πιστοποίησης.

Για την προστασία των καλλιεργειών απαγορεύεται αυστηρά η διακίνηση καρπών εσπεριδοειδών με φύλλα και ποδίσκους.

Πηγή: flashnews.gr
Enhanced by Zemanta

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...