Κυριακή 11 Ιουλίου 2010

Στα υψηλότατα επίπεδα του 2001 επέστρεψε η κερδοφορία του Πτηνοτροφικού Συνεταιρισμού Ιωαννίνων

Ο Πτηνοτροφικός Συνεταιρισμός "Πίνδος", μεγαλύτερη συνεταιριστική βιομηχανία της χώρας, κατατάσσεται το 2009, για ακόμη μία χρονιά, στην πρώτη θέση μεταξύ των ομοειδών επιχειρήσεων της χώρας, με κριτήριο τις πωλήσεις. Αναλυτικότερα, σύμφωνα με τον ισολογισμό του, οι πωλήσεις του ανήλθαν σε 170,62 εκατ. ευρώ, από 165,06 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν, παρουσιάζοντας έτσι άνοδο κατά 3,4% σε ποσοστό και κατά 5,56 εκατ. ευρώ σε αξία. Το μεικτό περιθώριο βελτιώθηκε κατά 2,8 εκατοστιαίες μονάδες, οδηγώντας τα μεικτά κέρδη στο επίπεδο των 21,01 εκατ. ευρώ έναντι 15,63 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν (+34,4%). Συγκεκριμένα, διαμορφώθηκε στο επίπεδο του 12,3% την προηγούμενη χρήση, από 9,5% το 2008. Η εξέλιξη αυτή, σε συνδυασμό με τη συμπίεση των δαπανών εμπορικής λειτουργίας, είχε ως συνέπεια να καταγραφεί λειτουργικό κέρδος προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ύψους 5,08 εκατ. ευρώ, έναντι αντίστοιχου κέρδους 990.000 ευρώ έναν χρόνο πριν. Μετά τον συνυπολογισμό των λοιπών εσόδων και εξόδων, συμπεριλαμβανομένων αμοιβών προς τους πτηνοτρόφους-μέλη του των Ιωαννίνων και άλλων περιοχών της Ηπείρου, προέκυψε κέρδος προ φόρων 963.000 το 2009, έναντι αντίστοιχου κέρδους 88.000 ευρώ το 2008.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...