Δευτέρα 27 Ιανουαρίου 2014

Όχι Στουρνάρα στην επιμήκυνση των δανείων οινοποιητικών οργανώσεων

Απάντηση σε Αυγενάκη


Στην αδυναμία καταβολής της πρώτης δόσης της άτοκης δανειοδότησης που έλαβαν οι συνεταιρισμοί και το αίτημα επιμήκυνσης των υποχρεώσεών τους, απαντά ο Υπουργός Οικονομικών κ. Ιωάννης Στουρνάρας στην κοινοβουλευτική παρέμβαση του Βουλευτή Ηρακλείου κ. Λευτέρη Αυγενάκη, ο οποίος ξεκαθαρίζει ότι «για τουλάχιστον μια δεκαετία δεν δύναται να εξεταστεί η επιμήκυνση των δανείων των οινοποιητικών οργανώσεων».


Στο πλαίσιο στήριξης του κλάδου του αμπελοοινικού τομέα της χώρας το Υπουργείο Οικονομικών έχει εκδώσει σειρά Υπουργικών Αποφάσεων, με αρχική την 45995/Β2161/17-9-2009 Απόφαση, με την οποία δόθηκαν πιστωτικές διευκολύνσεις στους οινοποιούς με την μορφή επιδότησης επιτοκίου και εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου.

Σε συνέχεια της ανωτέρω απόφασης, δυνάμει της 2/65089/0025/2-10-2009 απόφασης του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, παρασχέθηκε η εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου, σε ποσοστό 100%, στα δάνεια που χορηγήθηκαν από τα πιστωτικά ιδρύματα σε συνεταιριστικές και ιδιωτικές οινοποιητικές οργανώσεις της χώρας, για την αγορά ή παραλαβή της σταφυλικής παραγωγής της αμπελοοινικής περιόδου 2009-2010, με το συνολικό πόσο των χορηγούμενων δανείων να μην υπερβαίνει τα πενήντα εκατομμύρια ευρώ (€50.000.000).

Περαιτέρω, ορίστηκε ότι τα εν λόγω δάνεια χορηγούνται μέσω μιας αυτοτελούς δανειακής σύμβασης, έχουν διάρκεια από την ημερομηνία χορήγησής τους μέχρι την 31-12-2012 και η εξόφλησή τους πραγματοποιείται σε ισόποσες ετήσιες χρεολυτικές δόσεις με πρώτη δόση καταβλητέα την 31-12-2010 και τελευταία την 31-12-2012.

Στο πλαίσιο της εν λόγω Υπουργικής Απόφασης το συνολικό ποσό των εγκριθέντων δανείων και αντίστοιχα το ύψος της εγγυητικής ευθύνης του Ελληνικού Δημοσίου ανέρχεται στο ποσό των €34.498.855,17.

Όπως σημειώνει ο Υπουργός Οικονομικών, «μετά από τροποποιήσεις της ως άνω Υπουργικής Απόφασης παρασχέθηκε η ευχέρεια στις συνεταιριστικές και τις ιδιωτικές οινοποιητικές οργανώσεις που το επιθυμούσαν να ζητήσουν την αναστολή καταβολής της πρώτης οφειλόμενης, η οποία από την 31-10-2010 που ήταν καταβλητέα δύναται να καταβληθεί μέχρι και την 31-12-2013 με αντίστοιχη επιμήκυνση της συνολικής διάρκειας του δανείου μέχρι την 31-12-2014. Συνεπώς για τα δάνεια που χορηγήθηκαν με την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου, έχει ήδη ανασταλεί τρις φορές, με αντίστοιχες υπουργικές αποφάσεις, η καταβολή της πρώτης οφειλόμενης δόσης.»

Ωστόσο ο κ. Γ. Στουρνάρας, επισημαίνει στο έγγραφό του ότι «το αίτημα της Κεντρικής Συνεταιριστικής Ένωσης Αμπελοοινικών Προϊόντων (ΚΕΟΣΟΕ) περί χρονικής επιμήκυνσης της καταβολής των δόσεων των δανείων που χορηγήθηκαν με την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου τουλάχιστον για μια δεκαετία, δεν δύναται να εξετασθεί λόγω των περιορισμών που τίθενται στο Πρόγραμμα Οικονομικής Προσαρμογής της χώρας, καθώς σύμφωνα με αυτό, το όριο παροχής νέων εγγυήσεων, στις οποίες συγκαταλέγονται και οι ρυθμίσεις παλαιότερων ήδη εγγυημένων δανείων, είναι για τα προσεχή έτη μηδέν.»

Υπογραμμίζει μάλιστα ότι «η εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου προς τις συνεταιριστικές και τις ιδιωτικές οινοποιητικές οργανώσεις της χώρας, είχε ως στόχο να βοηθήσει τις εν λόγω οργανώσεις να ανταπεξέλθουν στην δυσμενή οικονομική συγκυρία στην οποία βρέθηκαν κατά την περίοδο 2009-2010 και όχι να μετατραπεί σε μόνιμο μηχανισμό στήριξης αυτών.»

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...