Παρασκευή 29 Νοεμβρίου 2013

Η Γεωπληροφορική για ελκυστική ύπαιθρο

Για μια ελκυστική ύπαιθρο με την αξιοποίηση στοιχείων της ΓεωΠληροφορική ήταν το θέμα που η Τοπική Πρωτοβουλία Απασχόλησης & Επιχειρηματικότητας Σιντικής-Ηράκλειας-ΤΠΑΕΣΗ παρουσίασε μέσα στην έκθεση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης POLIS στις 22/11/2013, στην Θεσσαλονίκη, στο Συνεδριακό Κέντρο Ν. Γερμανός. 

Η γεω-πληροφορική, είναι ο θεμέλιος λίθος για την ελκυστικότητα των αγροτικών περιοχών και αυτήν την περίοδο που συντάσσονται τα προγράμματα για την προγραμματική περίοδο 2014-2020, η ένταξη σχεδίων δράσεων και έργων με την γεωπληροφορική στην διευκόλυνση πολιτικών αγροτικής ανάπτυξης από Δήμους και Περιφέρειες, ήταν η καταλληλότερη χρονικά στιγμή.


Η εκδήλωση συμπληρώθηκε κατά την συζήτηση με τους εισηγητές και συμμετέχοντες, μεταξύ των οποίων καταγράφηκαν οι: Χρ. Αραμπατζής (ΤΠΑΕΣΗ), Αλ. Καλλιατζίδης, Αδ. Κοντός (marathonData), Βαγ. Βασιλειάδης (ifarma), Παν. Γρηγοριάδης (Δήμος Σερρών), Αθ. Οικονόμου (ΕΑΦΦΕ), Ανδ. Γιάτσογλου (ΑγρΟραμα), Περ. Παπαδόπουλος, Πετ. Ζαϊρης, Θαν. Αλεξιάδης, Χρ. Λαμπρόπουλος, Ι. Μπαρμπούτης (ΑΠΘ) και άλλοι

Ο κ. Άλκης Καλλιατζίδης (2310228833), παρουσίασε το έργο GRISI+ (Geomatics Rural Information Society Initiative, http://el.grisiplus.eu/) που διευκολύνει τις ανταλλαγές εμπειριών με καλές πρακτικές ανάμεσα σε 11 κράτη που οργάνωσαν αυτήν την τεχνική. Οι βασικοί στόχοι του GRISI+ είναι:

• Ο εντοπισμός και η συγκριτική αξιολόγηση των Καλών Πρακτικών στις περιοχές των εταίρων, που είναι χρήσιμες για την ανάπτυξη των αγροτικών περιοχών.
• Η διερεύνηση του πώς αυτές οι Καλές Πρακτικές μπορούν να μεταφερθούν και να εφαρμοστούν στην περιοχές του κάθε εταίρου και γενικότερα σε όλη την Ευρώπη.
• Η αύξηση στη χρήση γεωγραφικών πληροφοριών και εφαρμογών γεωπληροφορικής στο πλαίσιο των πολιτικών και πρακτικών για αγροτική ανάπτυξη.
• Η παροχή εργαλείων υποστήριξης αποφάσεων σε βασικούς δημόσιους φορείς από δημιουργούς πολιτικών σχετικά με την υλοποίηση των νέων προσεγγίσεων σε τοπικό επίπεδο.
• Η ευαισθητοποίηση και η διάδοση των επιτευγμάτων του προγράμματος στις δημόσιες αρχές, στους αρμόδιους λήπτες αποφάσεων, στους αιρετούς εκπροσώπους και στους πολίτες στα κράτη των εταίρων.

Ο κ. Άδωνις Κοντός, από την www.marathondata.gr, εξήγησε τις δυνατότητες των γεωγραφικών συστημάτων πληροφοριών-GIS, όπως εφαρμόζονται εδώ και καιρό στην Ελλάδα, και που ανάμεσα τους θα μπορούσαν να μπουν στοιχεία που θα διευκολύνουν την λήψη αποφάσεων ώστε να γίνουν οι αγροτικές περιοχές ακόμα πιο ελκυστικές και να διευκολύνεται η αγροτική επιχειρηματική δράση. Ανάμεσα σε άλλα με γεωγραφικές συντεταγμένες θα μπορούσαν να ενταχθούν σε χάρτες στοιχεία όπως: Δηλώσεις καλλιεργειών, σύσταση εδάφους, βλάστηση, πρόβλεψη παραγωγής, ενδεικτικές καταλληλότητες καλλιεργειών, μεταβολές χρήσης γης, καταγραφή ζημιών, ανάγκες βελτίωσης εδαφών, παραγωγή, γονιμότητα του εδάφους, εντοπισμός ασθενειών και διάδοσή τους, χρήση δορυφόρων για εκτίμηση καλλιεργειών, ανάλυση αρδευτικού δικτύου, χρήση νερών, κίνδυνοι ρύπανσης εδάφους, παρακολούθηση φυσικών καταστροφών, κατανάλωση ενέργειας, πολιτική προστασία, παιδιά, ηλικιωμένοι, ανάγκες πληθυσμού, δίκτυα υποδομών, και πολλά ακόμη.

Ο κ. Βαγ. Βασιλειάδης (2310804981), έδειξε την εφαρμογή ifarma (www.ifarma.agrostis.gr) για την διαχείριση γεωργικών εκμεταλλεύσεων, η οποία τέθηκε πρόσφατα σε εφαρμογή στην Ελλάδα. Η Ένωση Αρωματικών Φαρμακευτικών Φυτών Ελλάδος-ΕΑΦΦΕ (6973511977) ετοιμάζεται να αποτυπώσει σε χάρτες τα σημεία καλλιέργειας αρωματικών φυτών στην Ελλάδα και τους παραγωγούς, αλλά και τις εμφανίσεις της μεγάλης βιοποικιλότητας της Ελλάδας. Η Γεω-πληροφορική αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο για την αγροτική ανάπτυξη. Σχεδόν το 80% των υφισταμένων στοιχείων, έχει μια συντεταγμένη γεωγραφική θέση και μπορεί να χαρτογραφηθεί. Αυτό σημαίνει ότι οι πληροφορίες είναι διαθέσιμες σε δια-δραστικούς χάρτες στο διαδίκτυο.


Για την καταγραφή, Δημήτρης Μιχαηλίδης, 6998282382

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...