Τετάρτη 27 Νοεμβρίου 2013

Πρόγραμμα « Τριπτόλεμος» στη Θεσσαλονίκη

Πρόσκληση συμμετοχής στα σεμινάρια βραχείας εκπαίδευσης


Η Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς συνεχίζοντας την προσπάθεια ενημέρωσης και στήριξης των νέων που θέλουν να δραστηριοποιηθούν στον πρωτογενή τομέα της οικονομίας, ξεκινά το πρόγραμμα «Τριπτόλεμος» και στη Θεσσαλονίκη. Σε συνεργασία με το Τμήμα Γεωπονίας της Σχολής Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και το Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης.


Το πρόγραμμα που θα υλοποιηθεί σε συνεργασία με το Τμήμα Γεωπονίας της Σχολής Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης ( το χρονικό διάστημα Νοέμβριος - Δεκέμβριος 2013 και Ιανουάριος - Φεβρουάριος 2014 ) περιλαμβάνει σεμινάρια βραχείας εκπαίδευσης διάρκειας 50 ωρών το καθένα, για νέους ηλικίας 24 έως και 40 ετών, στα εξής αντικείμενα:

- Αιγοπροβατοτροφία

- Αρωματικά - Φαρμακευτικά Φυτά

- Βοοτροφία

- Χοιροτροφία

Το πρόγραμμα που θα υλοποιηθεί σε συνεργασία με το Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα ( το χρονικό διάστημα Νοέμβριος - Δεκέμβριος 2013 και Ιανουάριος - Φεβρουάριος 2014 ) περιλαμβάνει σεμινάρια βραχείας εκπαίδευσης διάρκειας 50 ωρών το καθένα, για νέους ηλικίας 24 έως και 40 ετών, στα εξής αντικείμενα:

- Δημητριακά: καλλιέργεια και μεταποίηση σε προϊόντα προστιθέμενης αξίας

- Ελαιοκομία: καλλιέργεια ελιάς και μεταποίηση

Το σύνολο των σεμιναρίων θα ξεκινήσουν στις 16 Δεκεμβρίου, με συμμετοχή είκοσι ατόμων ανά αντικείμενο.

Η υποβολή των αιτήσεων συμμετοχής ξεκίνησε την Παρασκευή 22.11.2013 και θα διαρκέσει μέχρι τη Δευτέρα 09.12.2013 και ώρα 12:00 π.μ. , ηλεκτρονικά στο e-mail: a.katsarou@neagenia.gr

Σε περίπτωση υποβολής μεγαλύτερου αριθμού αιτήσεων από τον αριθμό συμμετεχόντων που προβλέπεται, θα πραγματοποιηθεί δημόσια κλήρωση. Σε αυτή την περίπτωση θα δοθεί προτεραιότητα σε άνεργους νέους.

Οι εκπαιδευόμενοι θα καταβάλλουν ποσό συμμετοχής 50€ (πενήντα ευρώ), που θα κατατεθεί σε λογαριασμό Τραπέζης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και του Αλεξάνδρειου Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Θεσσαλονίκης αντίστοιχα.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...