Τετάρτη 16 Οκτωβρίου 2013

Ξεκινά στις 15 Οκτωβρίου η συγκομιδή ακτινιδίων στην Καβάλα και Ξάνθη

Η Τρίτη 15 Οκτωβρίου 2013 ορίζεται ως ημερομηνία έναρξης της συγκομιδής ακτινιδίων για το νομό Καβάλας και Ξάνθης, σύμφωνα με τις ανακοινώσεις των αρμοδίων Διευθύνσεων Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής.

Όπως επισημαίνεται κάθε ενδιαφερόμενος που ενδιαφέρεται να συγκομίσει (εφόσον είναι επαρκώς αναπτυγμένα και στο κατάλληλο στάδιο ωρίμανσης) ακτινίδια, θα πρέπει να υποβάλλει – ένα 24ωρο πριν την έναρξη της συγκομιδής- σχετική υπεύθυνη δήλωση στην υπηρεσία στην οποία πέραν των άλλων θα δηλώνεται η ημερομηνία έναρξης της συγκομιδής, η αναμενόμενη παραγωγή σε τόνους, ο τόπος αποθήκευσης (ακριβή στοιχεία αποθήκης) και ο τόπος συσκευασίας (ακριβή στοιχεία συσκευαστηρίου).

Τονίζεται επίσης ότι κατά τη συσκευασία των συγκομισμένων ακτινιδίων στον τόπο παραγωγής και την πρώτη αποστολή τους προς οποιοδήποτε προορισμό (εγχώρια αγορά, κοινοτικές χώρες, τρίτες χώρες),  οι βαθμοί brix των καρπών πρέπει να είναι τουλάχιστον 6,2 ή μέση περιεκτικότητα σε ξηρά ουσία 15%.

Μετά την παραπάνω πρώτη αποστολή, σε όλα τα επόμενα στάδια διακίνησης, οι βαθμοί brix των καρπών πρέπει να είναι τουλάχιστον 9,5.

Σημειώνεται τέλος ότι για την εφαρμογή των παραπάνω διενεργούνται έλεγχοι από την αρμόδια Διεύθυνση στην Καβάλα και την Ξάνθη και ότι σε περίπτωση διαπίστωσης παραβάσεων, οι αντίστοιχες παρτίδες είτε καταστρέφονται με ευθύνη του κατέχοντος φορέα, είτε διασφαλίζεται η μη διάθεσή τους για ανθρώπινη κατανάλωση, ενώ οι υπεύθυνοι θα παραπέμπονται στις αρμόδιες επιτροπές κυρώσεων.Agronews

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...