Τετάρτη 15 Μαΐου 2013

Ερώτηση ΣΥΡΙΖΑ για το «Πρόγραμμα Gaia Επιχειρείν».

Ο Βαγγ. Αποστόλου
"Η εταιρεία Neuropublic A.E προσφάτως παρουσίασε το πολυδιαφημισμένο της πρόγραμμα ‘GAIA Επιχειρείν’ το οποίο, το οποίο όπως αναφέρει και στην ηλεκτρονική της σελίδα, δημιουργήθηκε σε συνεργασία με την ΠΑΣΕΓΕΣ. Το παραπάνω πρόγραμμα είναι μια εφαρμογή η οποία απευθύνεται στο σύνολο σχεδόν των εμπλεκομένων με την αγροτική δραστηριότητα: παραγωγούς, σύμβουλους, επιχειρήσεις – συνεταιρισμούς, ερευνητές, μελετητές, οργανισμούς, ενώσεις καταναλωτών".

Αυτό αναφέρουν σε ερώτησή τους στη Βουλή για το «Πρόγραμμα Gaia Επιχειρείν»οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ -ΕΚΜ κ.κ. Αποστόλου και Κοδέλας και επισημαίνουν:
"Το πρόγραμμα ‘Gaia Επιχειρείν’ μεταξύ άλλων μπορεί να παράσχει υπηρεσίες που αφορούν:
α) επιδοτήσεις : ενημέρωση σχετικά με την πορεία της αίτησης  ενιαίας ενίσχυσης, την πορεία των επιδοτήσεων του δικαιούχου, τις πληρωμές που υλοποιούνται, το είδος της πληρωμής, το ποσό που έλαβαν,  τυχόν λόγους για τους οποίους απορρίφθηκε η πληρωμή τους, συμβουλευτικές υπηρεσίες για μεταβολές στην αίτηση ενιαίας ενίσχυσης μετά την λήξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων, τροποποιήσεις οι οποίες είναι απαραίτητες για την δυνατότητα μεγιστοποίησης της χρηματοδότησής, παροχή αντιγράφων και εκτυπώσεων που σχετίζονται με τις επιδοτήσεις, δυνατότητα συμμετοχής των παραγωγών σε επιδοτούμενα αναπτυξιακά μέτρα, συμπλήρωση και τήρηση του μητρώου αιγοπροβάτων.
β) την ιχνηλασιμότητα φυτικής  και ζωικής παραγωγής: στοιχεία αγροτεμαχίων, χαρτογραφική αποτύπωση, στοιχεία σταυλικών  εγκαταστάσεων, ζωικού κεφαλαίου
γ) υπηρεσίες πιστοποίησης: παροχή πιστοποιημένου διπλώματος για την χρήση εφαρμογών που αφορούν στις επιδοτήσεις και στις άμεσες ενισχύσεις.
δ) στατιστικά στοιχεία: παροχή χρήσιμων γεωργικών στατιστικών στοιχείων,  που αφορούν σε καλλιέργειες, στην αγροτική δραστηριότητα ανά περιοχή, σε είδη ζώων που εκτρέφονται στη χώρα κ.λπ.

Αρκετές από  τις παρεχόμενες υπηρεσίες που  αναφέρονται απαιτούν πρόσβαση στα  δεδομένα κυρίως του ΟΠΕΚΕΠΕ αλλά και άλλων υπηρεσιών του ΥΠΑΑΤ. Το ερώτημα που γεννάται είναι από πού αντλεί η εταιρεία τα δεδομένα για να υποστηρίζει το πρόγραμμα αυτό;

Να θυμίσουμε, ότι η Neuropublic Α.Ε. είναι η εταιρία που με διάφορες μορφές (είτε ως Ιnfogroup Α.Ε., είτε ως Νeuropublic Α.Ε.) από το 2006 και μέχρι  σήμερα, της ανατίθεται έναντι αδρότατης αμοιβής (δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ), η καταχώρηση των αιτήσεις ενιαίας ενίσχυσης, η εξαγωγή των πληρωμών και του δείγματος ελέγχων, ενώ με σύναψη συμπληρωματικών συμβάσεων αναλαμβάνεται από την ίδια εταιρεία η συντήρηση, υποστήριξη και επέκταση του πληροφοριακού συστήματος.

Η εταιρεία Νeuropublic λοιπόν, η οποία στην ιστοσελίδα της ισχυρίζεται ότι ο δημόσιος τομέας δεν θα έχει πλέον την δυνατότητα χρηματοδότησης της οικονομίας και είναι αναπόφευκτη η συρρίκνωση του κράτους, έχει δυνατότητα πρόσβασης ουσιαστικά σε όλα τα δεδομένα που αφορούν την ελληνική αγροτική παραγωγή,  σε προσωπικά δεδομένα των ελλήνων αγροτών,  σε διαδικασίες που αφορούν την λειτουργία του Δημοσίου ενώ, όπως φαίνεται, είναι έτοιμη όλα τα παραπάνω να τα εμπορευτεί!

Επειδή
α. Η εταιρεία Neuropublic A.E μέσω του προγράμματος  ‘Gaia επιχειρείν’ καθίσταται ουσιαστικά ένα ιδιωτικό μονοπώλιο διαχείρισης δεδομένων, για τα οποία (εφόσον αυτά προέρχονται από τη βάση δεδομένων του ΟΠΕΚΕΠΕ) το Ελληνικό Δημόσιο έχει πληρώσει επανειλημμένα και μάλιστα με ιδιαίτερα υψηλό κόστος και συνεπώς οφείλει να έχει την κυριότητα και την απόλυτη ευθύνη διαχείρισης των δεδομένων αυτών.
β. Ειδικά κάτω από τις  παρούσες οικονομικές συγκυρίες  το Δημόσιο οφείλει να αξιοποιεί  το δυνατόν καλύτερα το έμψυχο δυναμικό του και να παρέχει δωρεάν υπηρεσίες στους αγρότες, στις οργανώσεις τους και γενικότερα στους Έλληνες φορολογούμενους.
γ. Στο πλαίσιο της μεταρρύθμισης του Δημοσίου γίνεται πολύς λόγος για την αναγκαιότητα ενός αποτελεσματικού Δημοσίου στην υπηρεσία των πολιτών.
δ. Λειτουργίες που ασκούνται από το Δημόσιο δεν μπορούν με κανένα τρόπο να αναλαμβάνονται αυθαιρέτως από τον ιδιωτικό τομέα.

ερωτάται ο  κ. Υπουργός
  1. Αποτελούν τα δεδομένα της βάσης του ΟΠΕΚΕΠΕ περιουσία του Δημοσίου; Εκτιμά το υπουργείο ότι οι υπηρεσίες που παρέχονται από το πρόγραμμα Gaia επιχειρείν προϋποθέτουν την εκμετάλλευση αυτής της περιουσίας; Προτίθεται να διερευνήσει το παραπάνω ενδεχόμενο; Με ποιό τρόπο έχει διασφαλίσει ότι τα δεδομένα που συλλέγονται στα πλαίσια των συμβάσεων ανάπτυξης και συντήρησης του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Πληρωμών της Ενιαίας Αίτησης Εκμετάλλευσης (ΟΠΣΕΑΕ) δεν θα τύχουν εμπορικής εκμετάλλευσης από την εμπλεκόμενη εταιρία; Σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προβεί για τη διαφύλαξη των συμφερόντων του Δημοσίου;
  2. Πως μπορούν υπηρεσίες που αφορούν το Δημόσιο (π.χ συμπλήρωση και τήρηση μητρώου αιγοπροβάτων) να υποκαθίστανται από μια ιδιωτική εταιρεία του τομέα ανάπτυξης πληροφοριακών συστημάτων;
  3. Ποια η σχέση της ΠΑΣΕΓΕΣ με την εν λόγω δραστηριότητα δεδομένου ότι η ΠΑΣΕΓΕΣ αποτελεί την εθνική συντονιστική οργάνωση των ΣΑΟ και δεν έχει εμπορική δραστηριότητα (Ν. 4015/2011, αρθ.7 );
  4. Πώς δικαιολογείται η αναγραφή του λογότυπου GAIA στην οθόνη εισαγωγής του ΟΠΣΑΑ τους τελευταίους μήνες; Προβλέπεται κάτι τέτοιο στις συμβατικές υποχρεώσεις της εταιρείας και αν όχι σε τι ενέργειες έχει προβεί η Διοίκηση του ΟΠΕΚΕΠΕ;

Αίτηση Κατάθεσης  Εγγράφων:
Παρακαλούμε να μας κατατεθούν όλες οι συμβάσεις που περιγράφουν  τις υποχρεώσεις της εταιρίας προς το ελληνικό δημόσιο (είτε αφορούν  στην Infogroup Α.Ε είτε στην NEUROPUBLIC Α.Ε.).

Οι  ερωτώντες βουλευτές

Κοδέλας Δημήτριος
Αποστόλου Ευάγγελος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...